Arrangementer

 

Inspirasjonsdag
Februar

Hvert år inviterer universiteter og høyskoler rundt hele landet jenter på videregående skole til en spennende dag med foredrag og inspirerende rollemodeller.  Neste arrangement er i februar 2020, følg med for informasjon på Facebook og våre hjemmesider. Se mer informasjon om universitet- og høyskolenettverket her.

 

 
Norgesturné
Oktober/November

Høsten 2019 legger Jenter og teknologi ut på turné igjen. 

 

Målet med turnéen er igjen å gi jenter i 9. og 10. klasse informasjon om og inspirasjon til å velge teknologiutdanning. Vi ønsker å synliggjøre mulighetene for teknologiutdanning på yrkesfag, fagskole og høyskole og universitet. Med oss på laget har vi kvinnelige rollemodeller fra hele landet. Vi vil vise jentene relevansen og mulighetene som teknologi og realfag har i arbeidslivet, og arrangementene er knyttet opp mot læreplanmålene personlige valg, utdanning, yrker og arbeid i faget utdanningsvalg.

Turnéen er finansiert av barne- og likestillingsdepartementet. NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering står sammen bak gjennomføringen av turnéen og prosjektet "Jenter og teknologi" for øvrig.

 

Se filmen fra vår norgesturné i 2018 her: