Om Jenter og teknologi

 
Norske bedrifter rapporterer et stort behov for teknologer. Tekniske fagarbeidere, ingeniører og realister er etterspurte, og dette er fagområder med svært lav kvinneandel. For å sikre at bedriftene får den bredeste og beste kompetansen, jobber NHO, NITO og Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning.

 

Jenter og teknologi ble startet av Universitetet i Agder i 2003. Gjennom samarbeid med flere aktører blir det arrangert årlige konferanser og opplevelsesdager for jenter på ungdomsskoler og videregående skoler, hvor rollemodeller og bedrifter inspirerer og viser jentene hvilke muligheter som finnes innen realfag og teknologi. Prosjektet har som mål å øke kvinneandelen på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler og høyskoler og universiteter.

I 2016 ville NHO organisere et nasjonalt prosjekt som samordnet og intensiverte arbeidet for å få flere jenter til å velge teknologi. En kampanje bestående av turné og arrangementer og en nasjonal mediekampanje ble for første gang avholdt ut høsten 2016, med økonomisk støtte fra Barne- og likestillingsdepartementet.

I 2018 inngikk NHO en samarbeidsavtale med NITO for å styrke laget bak prosjektet. I 2019 ble også Nasjonalt Senter for Realfagsrekruttering samarbeidspartner. Årlig arrangeres det en landsdekkende turné der vi møter om lag 4000 jenter i 9. og 10. klasse, og over 60 rollemodeller er med som foredragsholdere på turnéen.