Finsk inkluderingspris til Jenter og teknologi

Jenter og teknologi mottar pris for likestilling og inkludering. Her på Finlands ambassade i Oslo, fra venstre ambassadør Mikael Antell og prosjektleder for Jenter og teknologi Karoline Løvall.

Foto: Finlands ambassade i Oslo.

- Annerkjennelsen fra Finland motiverer oss enormt i vårt arbeid med å øke mangfoldet av teknologisk kompetanse, sier Karoline Løvall i Jenter og teknologi.

Utmerkelsen er en del av en internasjonal kampanje for å verdsette arbeid som fremmer likestilling og inkludering i samfunnet.

- Vi er utrolig stolte over å motta Hän-utmerkelsen. Kampanjen gir likestilling og mangfold viktig internasjonal oppmerksomhet, og vi er ydmyke over å være i selskapet av initiativer som løfter omfattende og utfordrende problemstillinger, sier prosjektleder for Jenter og teknologi, Karoline Løvall. 

Ved å presentere en utmerkelse til enkeltpersoner og grupper over hele verden ønsker Finland å markere betydningen av likestilling og vise takknemlighet for arbeid som gjøres for å fremme likestilling i samfunnet. 13. juni mottok Jenter og teknologi en annerkjennelse for deres arbeid med å øke antallet kvinnelige teknologer.

- Verden endrer seg raskt med ny teknologi som utvikles hver dag, og det er helt avgjørende at kvinner er med på å forme denne utviklingen, sier Løvall. 

Jenter og teknologi er et samarbeidsprosjekt mellom NHO, NITO og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering som jobber for å øke kvinneandelen i teknologiske fag på henholdsvis tekniske yrkesfag, fagskoler, høyskoler og universiteter. Prosjektet styrkes av samarbeid med aktører som blant annet syv universiteter og flere store teknologibedrifter. Prosjektet startet i Agder i 2003, og er finansiert av barne- og likestillingsdepartementet.

Mottakerne av utmerkelsen er enkeltpersoner og grupper fra blant annet Singapore, Tyskland, Japan, Namibia og flere. Blant temaene de arbeider med er utdanning, minoritetsrettigheter og likestilling. 

Finland inviterte til deres ambassade i Oslo der prosjektleder Karoline Løvall mottok diplomet.

Hele listen over mottakere og hvorfor de har fått utmerkelsen er tilgjengelig her.