Samarbeid og prosjekter

Her finner du informasjon om samarbeid og prosjekter relevant for våre medlemsbedrifter og som NHO er engasjert i.

Digital Norway

Øk din digitale kompetanse

Digital Norway får fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med et spesielt fokus på små og mellomstore bedrifter. Våre kurs gir deg den kunnskapen du trenger i en digital hverdag.

NHO Female Future

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i, og ønsker å satse på. NHO ønsker å mobilisere talentene, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser – slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv.

NOx-fondet

NOx er fellesbetegnelsen for nitrogenoksidene NO og NO2, og en vesentlig bestanddel av skadelig luftforurensning.

Næringslivets NOx-fond arbeider med å redusere NOx-utslipp i næringslivet for å oppfylle Norges forpliktelser i Gøteborgprotokollen.

 

Gå til noxfondet.no

Inkludering i arbeidslivet

Et samarbeid for å få flere i jobb

Svært mange bedrifter mangler arbeidskraft. Samtidig står altfor mange utenfor arbeidslivet. Arbeidsinkludering er vinn-vinn for alle parter. Ønsker din bedrift å inkludere, vil du få bistand både før, under og etter ansettelse. Få tilgang til etterspurt kompetanse gjennom arbeidsinkludering.

Jenter og teknologi

Vi jobber for å få flere jenter til å søke teknologiutdanning!

Jenter og teknologi er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt med mål om å øke andelen kvinner innen teknologi, via realfag og yrkesfag.