Vinn-Vinn: Et interaktivt læringsspill for elever i videregående skole

Vinn-Vinn er et engasjerende, interaktivt læringsspill for elever i videregående skole. Spillet skal bidra til økt innsikt og kompetanse om trepartssamarbeidet, arbeidslivet og den norske modellen.

Det gjennomføres i klasserommet med et veilederteam fra NHO/LO. Elevene får utdelt hver sin mobiltelefon hvor de får ulike oppgaver underveis. Elevene må samhandle både digitalt og fysisk for å løse oppgaver som å skaffe seg jobb, ansette, si opp ansatte og forhandle om lønn.

Vinn-Vinn består av en prolog etterfulgt av tre akter og avsluttes med en epilog:

Prolog

Elevene får tildelt en rolle - de blir enten arbeidstaker eller arbeidsgiver. De får så opplyst hvilket yrke de har, eller hva slags arbeidsplass de driver. Når rollene er utdelt får arbeidsgiverne en enkel logo-generator for sin bedrift, mens arbeidstakerne får et liknende verktøy til å skape en profil til sin karakter. For spillets dramaturgi blir flertallet arbeidstakere og det er ikke jobb til alle.

Epilog

Etter akt 3 vises en film som dreier seg om hva som gjør den norske modellen spesiell. Elevene vil på dette tidspunktet ha større forståelse, på bakgrunn av erfaringen i spillet at åpen kommunikasjon og samarbeid gir flest poeng. De får i tillegg en forståelse av konsekvensene dersom den norske modellen svekkes.

Trepartssamarbeidet

Basert på en spillmekanikk som fordrer samarbeid og overlappende interesser for å få mest verdi for den enkelte.
Derav navnet Vinn-Vinn.

 

 

 

Læringsmål

Elevene skal kunne:

  • Beskrive elementene i den norske modellen og hva som gjør den unik i sammenligning med andre demokratiske land
  • Reflektere over trepartssamarbeidets betydning for Norge som velferdsstat, for bedriftene og for ansatte
  • Gjøre greie for aktuelle problemstillinger som arbeidsgivere og arbeidstagere kan løse gjennom trepartssamarbeidet (Omstilling)
  • Diskutere hva som kan bli konsekvensene dersom den norske modellen svekkes
  • Definere sentrale begrep som arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsgiverorganisasjon, arbeidstakerorganisasjon og staten
  • Reflektere over at trepartssamarbeidet også handler om grunnleggende demokratiske rettigheter som ytringsfrihet
    og organisasjonsfrihet