Vinn-Vinn

Et interaktiv læringsspill om trepartssamarbeidet og den norske modellen. Din klasse kan nå bli med!

Målgruppe

Generasjon Z har brukt moderne teknologi og internett hele livet og har dermed god kjennskap og kompetanse på teknologi og sosiale medier.

Undersøkelse om fremtid og jobb​ blant elever i Videregående 1 og 2

I en undersøkelse utført av Kantar på vegne av NHO og LO i forbindelse med det å skaffe innsikt i målgruppen og for å kartlegging deres behov fant man følgende: 

Det flest elever er opptatt av at det skal være et bra sosialt miljø på jobb og at de vil få en rettferdig lønn den dagen de trer inn i arbeidslivet. Å få en spennende jobb, og å bli behandlet rettferdig spesielt som ung ansatt er viktig. Blant begge kjønn er den mest vanlige bekymringen at man vil slite med å få seg jobb. Andre ting elevene bekymrer seg over er å skulle få for lav lønn, å få en jobb man mistrives i, og å angre på at man har valgt feil utdanning.

Elevene ble spurt om de opplever at de lærer nok om arbeidslivet i skolen. Nesten 3 av 4 svarer Nei på dette. Dette gjelder spesielt blant elever som tar studieforberedende utdanning og kvinner. Dette tyder på at mange opplever innholdet av dette tema i pensum som mangelfullt. Elevene trakk da frem at de følte seg spesielt utrygge på praktiske deler av arbeidslivet, som å skrive en jobbsøknad og CV, vite hvor mye en bør tjene som ung ansatt, hvilke krav man har etc. ​Undersøkelsene viste også at det var forvirring rundt begreper knyttet til arbeidsliv. Nesten 3 av 10 av elevene trodde at en arbeidstaker er en person som leter etter jobb. 12% av elevene tror at en arbeidsgiver er en person eller bedrift som hjelper folk med å finne jobb. Nesten 6 av 10 av eleven oppgir at de kan tenke seg å bli leder en gang i fremtiden, og omkring 4 av 10 oppgir at de kan tenke seg å starte egen bedrift.

Elevene er stolt av velferdsstaten Norge og mener at alle plikter til å bidra, at det er unikt i verdenssammenheng og at velferdsstaten er en av årsakene til at det er bra å bo i Norge.