Ung-undersøkelsen: Bekymret for fremtiden

Publisert

Unge i Norge har blitt mer bekymra for fremtiden. Krig og uro i verden, klimaendringer og ødeleggelse av natur og miljø er områder som gjør de unge mest bekymra. Nye tall som Opinion har innhentet for NHO viser dessuten at flere unge frykter at deres generasjon vil få det verre enn det tidligere generasjoner har hatt.

Undersøkelsen viser at seks av ti unge, 63 prosent, nå bekymrer seg for krig og uro i verden. Det er en signifikant økning sammenlignet med tidligere år. Samtidig øker pessimismen blant de unge:

  • 65 prosent av de spurte tror planetens tilstand vil bli forverret de neste ti årene
  • 50 prosent av de spurte tror at deres generasjon vil få det dårligere enn forrige generasjon
  • 47 prosent av de spurte tror de økonomiske forskjellene mellom folk vil bli større de neste ti årene
Verre situasjon fremover

Signifikant flere enn tidligere (6 av 10) bekymrer seg altså for krig og uro i verden. Det er den enkeltsaken som flest unge bekymrer seg for akkurat nå.

Det er også langt flere som tror at situasjonen kommer til å bli verre, enn bedre, de neste ti årene. Bekymringer for ødeleggelse av natur og miljø, klimaendringer, fattigdom eller helseproblemer i andre land ligger stabilt høyt. 

- Dette er tall som gjør inntrykk, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid, og peker på at hans generasjon vokste opp i skyggen av den kalde krigen, og trodde vi hadde lagt utryggheten bak oss.

- Men vi lever i urolige tider igjen, så det er lett å dele de unges bekymring. Min generasjon har nå et særlig ansvar for å finne løsninger som gir tro på at det er mulig å gjøre noe med de mange utfordringene, sier han.

Norge må ta klimaansvar

Vanligvis er unger mer positive til fremtiden enn resten av befolkningen på de fleste områder. Men den siste tiden har unge altså blitt mer pessimistiske på de fleste områder, og flere enn tidligere er nå bekymret for at deres generasjon vil få det dårligere enn tidligere generasjoner.

65 prosent av de spurte tror at planetens tilstand vil bli verre de neste ti årene, og mange mener at Norge har et ansvar for å få ned de globale klimagassutslippene.

- Energi er både klimapolitikk og sikkerhetspolitikk. Og som energinasjon har Norge et særlig ansvar for å bidra til gode klimaløsninger i Europa. Norsk gass er viktig for Europa, så nå må vi tilby mest mulig gass fremover. På litt lenger sikt skal vi også bidra med utslippsfrie løsninger, der havvind, landvind, mer vannkraft, hydrogen, karbonfangst- og lagring og batteriproduksjon blir viktige satsinger for Norge, sier Almlid.

Unge ønsker samarbeid

Majoriteten av de unge mener dessuten at vi trenger mer samarbeid mellom land. De mener at internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse komplekse utfordringer. 

- I samtaler med unge så opplever vi også optimisme, og mange har tro på at vi skal klare å møte disse store utfordringene. Internasjonalt samarbeid og viuktigheten av demokrati blir trukket frem som avgjørende for å løse disse komplekse utfordringene, sier Tove Botnen, seniorrådgiver Opinion, ansvarlig for UNG-undersøkelsen fra scenen under NHOs årskonferanse.

- Er det noe vi har sett, er det verdien av godt internasjonalt samarbeid. Og for et lite land som Norge er det samarbeidet ekstra viktig. I usikre tider som nå står internasjonalt samarbeid fram som en av de aller viktigste løsningene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Opinion har på vegne av NHO laget en undersøkelse blant 1.000 unge mellom 15 og 29 år om deres syn på fremtiden basert på siste tidens utvikling knyttet til Russlands invasjon av Ukraina.

Her kan du laste ned UNG-undersøkelsen fra Opinion