Organisering og prosess

Prosjektet er initiert av NHO og kobler nøkkelaktører innen næringsliv, forskning og relevante offentlige virksomheter.

16 partnere har deltatt:

Agder Energi
IFE
BKK
Kongsberg Digital
Elkem
NHO
Enova
Scania
Equinor
SINTEF
Hafslund E-CO
Statkraft
Havila
Statnett
Hydro
Veidekke

Enova har deltatt i analysen av marked, konkurransekraft og verdiskapingspotensial, men ikke i arbeidet med tiltak og rammebetingelser. LO har deltatt som observatør. I tillegg har Aker Solutions, DNV GL, Grønt skipsfartsprogram og Aibel bidratt aktivt i arbeidet i prosjektet.

Ledere i de ulike selskapene/virksomhetene har utgjort styringsgruppen for prosjektet, og NHO-president Arvid Moss ledet styringsgruppen.

Seniorpersonell fra selskapene har utgjort arbeidsgruppen for prosjektet, i tillegg har mye av det operative arbeidet skjedd i tematiske grupper der mange fra bedriftene har deltatt. Til sammen har omlag 130 personer fra partnerne bidratt i arbeidet i styringsgruppen, arbeidsgruppen og temagruppene for utvalgte områder. 

For å sikre god fremdrift og koordinering, ble det etablert et prosjektkontor (PMO) med fem personer.

Fram til og med desember 2019 ble prosjektkontoret ledet av Mari Grooss Viddal, Statkraft. Ivar Valstad, Hydro, overtok som prosjektleder fra nyttår.

Øvrige medlemmer av PMO har vært Halvor Hoen Hersleth fra Equinor, Kristian Blindheim fra Energi Norge og Kjell Øren fra NHO.

McKinsey og Thema Consulting har bidratt som konsulenter med metodisk tilnærming, strategisk innsikt og analyser. Analyser og informasjon som fremgår i kapittel 5 er basert på arbeidet til Thema Consulting og McKinsey, med mindre andre kilder er oppgitt.