Webinarer for Grønne Elektriske Verdikjeder

Velkommen til vår webinar-serie om Grønne Elektriske Verdikjeder. Gjennom disse webinarene får du faglige og politiske oppdateringer om temaene havvind, kraftsystemer, hydrogen, globale fornybaraktører, batterier og finansiering.

Mer informasjon og påmelding til arrangementene:

Havvind 
Havvind har stort potensial i Norge. Hva må nå til for å løfte havvind som industriell satsing? Gjennom dette webinaret får du innsikt i faget, du får kjennskap til bedriftenes perspektiver og tatt pulsen på det politiske landskapet.

Opptak av webinaret 16. oktober

Kraftsystemer 
Når resten av verden også skal elektrifiseres, gir dette store muligheter for norske bedrifter. Hva skal til for å eskalere og akselerere norsk industriell satsing på kraftsystemer? I dette webinaret får du høre mer om de internasjonale verdiskapingsmulighetene og direkte fra bedriftene og virkemiddelaktørene om hva som skal til for å sette fart på satsingen.


Hydrogen
Hva må til for at hydrogen skal bli en industriell satsing i, for og fra Norge? Det er bred enighet i ledende analysemiljøer om at hydrogen er nødvendig for å oppnå målene i Parisavtalen. Hydrogen betyr også store muligheter gjennom kunnskap og –teknologieksport og bidrag til reduksjon av utslipp. I dette webinaret får du høre Olje- og energiminister Tina Bru snakke om energimelding og veikart for hydrogen, du får innsikt fra Grønne Elektriske Verdikjeder, og du hører ledende bedrifter i samtale med Olje- og energiministeren om temaet.

Se webinaret nå

Batterier 
Batterier representerer det største omsetningspotensialet for Norge av alle mulighetene i Grønne Elektriske Verdikjeder. Prosjektet har identifisert et betydelig markedspotensial og flere konkurransefortrinn for norske aktører langs hele verdikjeden. Norge er godt posisjonert dersom det satses betydelig og umiddelbart. I dette webinaret spør vi: Hva skal til for å lykkes? Hvordan kan vi gjøre Norge til et konkurransedyktig vertsland for etablering av ny grønn batteriindustri?

Se webinaret her

Globale fornybaraktører – 27. januar
Norge har gode muligheter til å skape betydelige verdier rundt utvikling, bygging og drift av fornybarprosjekter innen sol-, vind- og vannkraft globalt. Dette vil ha brede ringvirkninger for det norske økosystemet rundt fornybar energi. Det er ingen mangel på lønnsomme prosjekter, men det haster å bli med på veksten som skjer nå. I dette webinaret spør vi bedrifter og eksperter om hva som skal til for å løfte denne muligheten og utnytte synergier med andre norske satsingsområder innen elektriske verdikjeder.

Program og påmelding


Finansiering – dato kommer
Potensialet for utvikling av ny eksportindustri og arbeidsplasser innen havvind, hydrogen, batterier, energisystemer og grønne maritime løsninger er enormt. I dette webinaret spør vi blant annet om vi har nok kompetent kapital og gode nok investeringscase i Norge til å utløse de mulighetene som finnes?

Program og påmelding kommer