Prosjektpartnere

Styringsgruppe

 • Arvid Moss, Hydro/ President NHO, Leder
 • Lars Erik Lund, Veidekke
 • Pål Eitrheim, Equinor (til april 2020)
 • Jens Olaf Økland, Equinor (fra april 2020)
 • Nils Kristian Nakstad, Enova
 • Christian Rynning-Tønnesen, Statkraft (til sept. 2019)
 • Jon Vatnaland, Statkraft (fra sept. 2019)
 • Hege Skryseth, Kongsberg Digital
 • Alexandra Bech Gjørv, Sintef
 • Jannicke Hilland, BKK
 • Steffen Syvertsen, Agder Energi
 • Auke Lont, Statnett
 • Finn Bjørn Ruyter, Hafslund E-CO
 • Nils Morten Huseby, IFE
 • Helge Aasen, Elkem
  Frode Neteland, Scania
 • Njål Sævik, Havila
 • Hans-Christian Gabrielsen, LO (observatør)
 • Ole Erik Almlid, NHO


Prosjektkontor (PMO)

 • Ivar Valstad, Hydro (prosjektleder fra 1.1.2020)
 • Mari Grooss Viddal, Statkraft (prosjektleder til 31.12.2019)
 • Halvor Hoen Hersleth, Equinor
 • Kristian Blindheim, Energi Norge
 • Kjell Øren, NHO
 • Per Øyvind Langeland, NHO


Arbeidsgruppe

 • Statkraft: Julie Wedege og Helga Stenseth
 • Hafslund: E-CO Per Arne Torbjørnsdal
 • Statnett: Thor Erik Grammeltvedt (til okt. 19) og Kristian Marstrand Pladsen (fra okt. 19)
 • Elkem:  Asbjørn Søvik og Håvard Moe
 • Kongsberg Digital: Geir Faremo, Lasse Jamt og Ola Hendseth
 • Equinor: Halvor Hoen Hersleth
 • Veidekke: Kristoffer Eide Hoen
 • Hydro: Ivar Valstad
 • BKK: Pål Tveitevåg
 • IFE: Silje Aspholm Hole
 • Sintef: Inge Gran, Oddbjørn Gjerde og Petter StøaEnova: Petter Hersleth
 • Scania: John Lauvstad
 • Havila: Olav Haug Vikebakk
 • Agder: Energi Jan Pedersen
 • LO: (observatør) Olav Lie
 • NHO: Per Øyvind Langeland