8. juni 2022

Tilstrekkelig ladeinfrastruktur – dette klarer vi vel?

Energi Norge inviterer til et webinar som er svært aktuelt for de som interesserer seg for grønn landtransport. Elektrifisering av landtransport krever massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette fordrer både samarbeid og samordning mellom alle involverte aktører. Klarer vi målene innen 2030?

2. februar 2022,

Digitalt

Infrastrukturkostnader for etablering av et nettverk av energistasjoner til tungtransport

Velkommen til digital lansering av rapporten "Infrastrukturkostnader for etablering av et nettverk av energistasjoner til tungtransport" utarbeidet av THEMA Consulting Group for Grønt landtransportprogram. Rapporten viser hva som må være på plass av infrastruktur for at lastebiler skal kunne operere med nullutslippsteknologier.

10. november 2021,

Digitalt

Ladeinfrastruktur for tungtransport og maskiner. Hva skjer, og hva må gjøres?

Batterielektriske tunge lastebiler og maskiner er på vei, og vil kreve rask og samtidig utbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur. Det første store utrullingsprosjektet er allerede i gang i regi av Grønt landtransportprogram. Hvordan forbereder myndigheter, energistasjoner og ladeaktører seg på det økte behovet for lyn- og hurtiglading til næringstransport?

27. september 2021

Full gass for biogass

Nær sagt alle er enige om at biogass har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet, særlig i næringstransporten. Mange aktører satser allerede. Men hva skal til for at biogass virkelig skal ta av i Norge? Grønt landtransportprogram er på saken.

17. august 2021

Næringstransport uten klimautslipp - er det mulig?

Norge har mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene, og varetransporten ligger an til å øke jevnt fremover. Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hvordan halverer vi utslippene på ni år? Grønt landtransportprogram kommer til Arendalsuka for å snakke om disse temaene. Arrangementet kan også følges digitalt via linken under.