Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

17. august 2021

Næringstransport uten klimautslipp - er det mulig?

Norge har mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene, og varetransporten ligger an til å øke jevnt fremover. Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hvordan halverer vi utslippene på ni år? Grønt landtransportprogram kommer til Arendalsuka for å snakke om disse temaene.