, Middelthuns gate 27, Oslo

Stormøte i Grønt Landtransportprogram

For første gang samler Grønt landtransportprogram alle våre medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter og observatører fra offentlig virksomhet til et stormøte. Her vil hele landtransportens verdikjede være representert når vi gjør opp status og ikke minst peker ut veien videre for å nå klimamålene. 

Arrangementet er kun for medlemmer, partnere og observatører i GLP

Tilstrekkelig ladeinfrastruktur – dette klarer vi vel?

Energi Norge inviterer til et webinar som er svært aktuelt for de som interesserer seg for grønn landtransport. Elektrifisering av landtransport krever massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette fordrer både samarbeid og samordning mellom alle involverte aktører. Klarer vi målene innen 2030?

Full gass for biogass

Nær sagt alle er enige om at biogass har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet, særlig i næringstransporten. Mange aktører satser allerede. Men hva skal til for at biogass virkelig skal ta av i Norge? Grønt landtransportprogram er på saken.

Næringstransport uten klimautslipp - er det mulig?

Norge har mål om å halvere utslippene fra transportsektoren innen 2030. Næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene, og varetransporten ligger an til å øke jevnt fremover. Hva er alternativet til fossilt drivstoff for lastebiler, busser, anleggsmaskiner og traktorer? Hvordan halverer vi utslippene på ni år? Grønt landtransportprogram kommer til Arendalsuka for å snakke om disse temaene. Arrangementet kan også følges digitalt via linken under.