Nyheter

  1. Rekordtildeling for norsk tungtransport

    Over 100 søkere fikk i 18. april melding om støtte til å bytte ut sitt fossildrevne kjøretøy med et som gir nullutslipp. – Nå ruller omstillingen, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

  2. MAN leverer 100 hydrogenlastebiler til Norge i 2025

    Norge blir et foregangsland for hydrogenlastebiler. Den tyske lastebilprodusenten MAN skal produsere en førserie på 200 hydrogenlastebiler i 2025. 100 av disse skal leveres til Norge- Dette er en verdensnyhet og en milepæl for arbeidet med å kutte utslipp i transportsektoren, sier Jan Carsten Gjerløw, leder av H2Truck-prosjektet.

  3. Ladeselskapet Mer lytter til transportbransjen

    Onsdag 24. januar inviterte Mer 26 personer til samling for å få økt kunnskap om transportbransjens behov. I regi av Grønt Landtransportprogram (GLP) leder Mer et pilotprosjekt om utbygging av offentlig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy på Østlandet. Samlingen ga transportbransjen en unik mulighet til å bli hørt før fremtidens ladestasjoner bygges.