1. Samferdselsministeren åpen for klimapartnerskap med GLP - men vil avvente

  Da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk spørsmål om hvorvidt den landbaserte transporten kunne være neste næring ut for klimapartnerskapsavtale, utelukket han ikke at det kan være aktuelt. Samtidig minnet han om at regjeringen ønsker å avvente erfaringene fra nåværende partnerskap før nye inngås.

 2. Oslo kommune lanserer tilskuddsordning for lading av elvarebiler

  Avviklingen av tilskuddsordningen for innkjøp av elvarebiler risikerer å bremse den grønne omstillingen. Derfor går Oslo kommune foran og lanserer nå en ny ordning for lading av elvarebiler. Hensikten er å demme opp for den negative effekten av Enovas beslutning, og dermed gjøre det enklere for bedrifter å bytte fra fossilt til elektrisk.

 3. Slik skal logistikkbransjen halvere klimagassutslippene innen 2030

  I den rykende ferske rapporten «Det grønne skiftet for logistikk- og transportbransjen», gir NHO Logistikk og Transport og Grønt Landtransportprogram oppskriften på hvordan klimagassutslippene fra logistikkbransjen kan reduseres dramatisk de neste årene.

 4. Nå kommer det 154 nye ladepunkter for tunge kjøretøy

  Enova går inn med totalt 39,4 millioner kroner til bygging av 154 ladepunkter for elektriske tunge kjøretøy. Blant utbyggerne som får støtte er det nyoppstartede selskapet Tung Bil Lading AS som skal etablere to nye ladestasjoner på strekningen Oslo-Bergen.

 5. Enova kutter støtteordningen for biogass

  Enova varsler at støtten til biogasskjøretøy avsluttes 31. mai.  De melder samtidig at støtteordningen for elektriske varebiler utfases. GLP finner spesielt bortfallet av biogass-støtteordningen svært uheldig, og det vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene for 2030.

 6. El-andelen av nyregistreringer i næringstransporten

  Hva sier tallene om utviklingen av elektriske kjøretøy i næringstransporten? På denne siden holder Grønt landtransportprogram deg oppdatert på den nyeste statistikken for nyregistrerte lastebiler, varebiler og busser hentet fra Opplysningrådet for veitrafikken.

 7. Vi testkjørte Volvos el-lastebiler

  "Reisebrev" fra studietur på Volvos hovedkontor i Göteborg - vi fikk teste kjøreferdighetene våre på hele bredden av Volvos elektriske tunge lastebiler! 

 8. Hvordan få på plass ladestasjoner raskt

  Grønt landtransportprogram var på plass under Statens vegvesens frokostmøte om elektrifisering av tungtransport: - Vi trenger en "fast track" på saksbehandling av nye lade- og fyllestasjoner.

 9. Ladestasjoner for tungbiler – når, hvor og hvordan?

  Veidirektøren inviterte til frokostmøte om hurtiglading for tyngre kjøretøy - en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske lastebiler og vogntog. Foran en tungt representert bransje, lovte Statens vegvesen å legge til rette for god tilgang til lademuligheter langs riksvei over hele landet.