Om programmet

Grønt landtransportprogram er et offentlig-privat samarbeid om det grønne skifte i landtransporten. Deltakerne i programmet er Klima og miljødepartementet, tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, og offentlige virksomheter.

Organiseringen av Grønt landtransportprogram