Pilotprosjekter

Grønt landtransportprogram bidrar til å utvikle piloter for lav- og nullutslippsløsninger i landtransporten. Klikk deg inn på pilotprosjektene under for å lese mer om de, se status og hvilke piloteiere og deltakere som er med.

Forsering av produksjon og distribusjon av biogass til veitransport og anlegg

Pilotprosjektets hovedmål er å forsere produksjon og distribusjon av biogass til veitransport og anlegg.

Utslippsfrie langdistansebusser

Grønt landtransportprogram igangsetter sitt tredje pilotprosjekt som vil skalere utslippsfri busstrafikk i det kommersielle markedet.

Storskala pilot for batterielektriske lastebiler med tilhørende infrastruktur

Hovedformålet er å teste ut og fase inn batterielektriske tungbiler i Østlandsområdet.