Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

  • halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
  • utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
  • økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
  • økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Utfordring: Halvere transportutslippene innen 2030

  • Transport står for 31 prosent av norske klimagassutslipp
  • Næringstransport utgjør 2/3 av utslippene 
  • Veien mot lav- og nullutslipp er lengre for tunge kjøretøy og maskiner enn for personbiler

Lanseringswebinar om Grønt landtransportprogram

Er det mulig å frakte varer, bygge veier, pløye jorder, grave grøfter og drive kollektivtrafikk uten utslipp av klimagasser? Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, flere bedriftsledere og andre belyser dette i dette webinaret.

Meld din interesse for Grønt landtransportprogram

Grønt landtransportprogram er i en etablerings- og oppstartfase. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning. Før sommeren planlegger vi å starte rekruttering av partnerbedrifter til programmet.

Bedrifter og organisasjoner som er interessert og ønsker å delta kan kontakte sekretariatet via christoffer.sahl@nho.no