Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

  • halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
  • utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
  • økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
  • økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Utfordring: Halvere transportutslippene innen 2030

  • Transport står for 31 prosent av norske klimagassutslipp
  • Næringstransport utgjør 2/3 av utslippene 
  • Veien mot lav- og nullutslipp er lengre for tunge kjøretøy og maskiner enn for personbiler

Nyheter

Lanseringswebinar om Grønt landtransportprogram

Er det mulig å frakte varer, bygge veier, pløye jorder, grave grøfter og drive kollektivtrafikk uten utslipp av klimagasser? Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, flere bedriftsledere og andre belyser dette i dette webinaret.

Innhold i lanseringswebinar for Grønt landtransportprogram med tidskoder

Spol frem til det du vil se. 

00:00 Velkommen - ved Aslak Bonde, møteleder

00:22 Bedriftseksempel – Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS

06:33 Bedriftseksempel – Asko

11:30 Regjeringens bidrag og forventning til GLP som offentlig-privat samarbeid ved klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn

16:39 GLP som verktøy for å halvere transportutslippene innen 2030 med ZERO og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

24:38 Bedriftseksempel – NCC Infrastructure

33:12 Oppdatert kunnskapsstatus på lav- og nullutslippsløsninger for landtransport ved Transportøkonomisk Institutt

44:53 Erfaringer fra tungtransport på vei ved Partifrakt AS og Posten Norge

54:44 Enovas støttetilbud til landtransport

1:02:22 Bedriftseksempel – Tide Buss

1:07:59 Teknologistatus for anleggs- og landbruksmaskiner ved Maskinentreprenørenes Forbund og Norsk Landbruksrådgivning

1:16:23 Erfaringer fra anleggs- og landbrukssektoren ved Becker AS og Norsk Landbruksrådgivning

1:20:59 Grønt skipsfartsprogram – erfaringer og resultater som GLP kan bygge på / ved DNV

1:24:59 Grønt landtransportprogram – et verktøy for teknologiskift og utslippskutt.

Meld din interesse for Grønt landtransportprogram

Grønt landtransportprogram er i en etablerings- og oppstartfase. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning. Før sommeren planlegger vi å starte rekruttering av partnerbedrifter til programmet.

Bedrifter og organisasjoner som er interessert og ønsker å delta kan kontakte sekretariatet via christoffer.sahl@nho.no