Grønt landtransportprogram skal bidra til å forsere det grønne skiftet innen næringstransporten

 • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
 • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
 • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
 • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Nyhetsbrev fra Grønt landtransportprogram

Nyheter

 1. Ny utredning om sammenhengende verdikjeder for hydrogen i Norge

  På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har Oslo Economics – i samarbeid med SINTEF, Greensight og professorer ved NTNU – utredet hvilke avveininger vi står ovenfor dersom Norge skal ta en posisjon i et fremtidig hydrogenmarked. Utredningen inneholder mye interessant informasjon om rollen hydrogen antas å spille i omstillingen av tungtransporten.

 2. Samferdselsministeren åpen for klimapartnerskap med GLP - men vil avvente

  Da samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fikk spørsmål om hvorvidt den landbaserte transporten kunne være neste næring ut for klimapartnerskapsavtale, utelukket han ikke at det kan være aktuelt. Samtidig minnet han om at regjeringen ønsker å avvente erfaringene fra nåværende partnerskap før nye inngås.

 3. Oslo kommune lanserer tilskuddsordning for lading av elvarebiler

  Avviklingen av tilskuddsordningen for innkjøp av elvarebiler risikerer å bremse den grønne omstillingen. Derfor går Oslo kommune foran og lanserer nå en ny ordning for lading av elvarebiler. Hensikten er å demme opp for den negative effekten av Enovas beslutning, og dermed gjøre det enklere for bedrifter å bytte fra fossilt til elektrisk.

 4. Nå kommer det 154 nye ladepunkter for tunge kjøretøy

  Enova går inn med totalt 39,4 millioner kroner til bygging av 154 ladepunkter for elektriske tunge kjøretøy. Blant utbyggerne som får støtte er det nyoppstartede selskapet Tung Bil Lading AS som skal etablere to nye ladestasjoner på strekningen Oslo-Bergen.

Sammen om å halvere klimautslippene fra næringstransport på land innen 2030!

Våre partnerbedrifter

Grønt landtransportprogram består av over 60 partnerbedrifter fra hele landtransportens verdikjede. 

Bedrifter og organisasjoner som er interessert og ønsker å delta kan kontakte oss. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning. 

Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjonene er bransje- og interesseorganisasjoner som bidrar inn i programmet ved å være med på å utvikle mål, strategier og tiltak som fører til en forsert utskifting til lav-og nullutslippsteknologi i transport-, anlegg-og landbrukssektoren.