Dette skal Grønt landtransportprogram bidra til

  • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
  • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
  • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
  • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Utfordring: Halvere transportutslippene innen 2030

  • Transport står for 31 prosent av norske klimagassutslipp
  • Næringstransport utgjør 2/3 av utslippene 
  • Veien mot lav- og nullutslipp er lengre for tunge kjøretøy og maskiner enn for personbiler

Nyheter

Meld din interesse for Grønt landtransportprogram

Grønt landtransportprogram er i en etablerings- og oppstartfase. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning. Før sommeren planlegger vi å starte rekruttering av partnerbedrifter til programmet.

Bedrifter og organisasjoner som er interessert og ønsker å delta kan kontakte sekretariatet via christoffer.sahl@nho.no