Grønt landtransportprogram skal bidra til å forsere det grønne skiftet innen næringstransporten

  • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
  • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
  • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
  • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Nyhetsbrev fra Grønt landtransportprogram

Nyheter

  1. Ladeselskapet Mer lytter til transportbransjen

    Onsdag 24. januar inviterte Mer 26 personer til samling for å få økt kunnskap om transportbransjens behov. I regi av Grønt Landtransportprogram (GLP) leder Mer et pilotprosjekt om utbygging av offentlig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy på Østlandet. Samlingen ga transportbransjen en unik mulighet til å bli hørt før fremtidens ladestasjoner bygges.

Sammen om å halvere klimautslippene fra næringstransport på land innen 2030!

Våre partnerbedrifter

Grønt Landtransportprogram består av over 71 partnerbedrifter fra hele landtransportens verdikjede. 

Bedrifter og organisasjoner som er interessert og ønsker å delta kan kontakte oss. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning. 

Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjonene er bransje- og interesseorganisasjoner som bidrar inn i programmet ved å være med på å utvikle mål, strategier og tiltak som fører til en forsert utskifting til lav-og nullutslippsteknologi i transport-, anlegg-og landbrukssektoren.