Nyheter

  1. Rapport: Klimaanalyse av norsk landtransport

    I denne rapporten har Grønt Landtransportprogram laget en klimaanalyse av norsk landtransport. Det inkluderer utslipp fra tunge kjøretøy som lastebiler, busser og varebiler.

  2. Rekordtildeling for norsk tungtransport

    Over 100 søkere fikk i 18. april melding om støtte til å bytte ut sitt fossildrevne kjøretøy med et som gir nullutslipp. – Nå ruller omstillingen, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

Næringstransporten utgjør 10 % av Norges totale utslipp.

Våre partnerbedrifter

Grønt Landtransportprogram består av over 72 partnerbedrifter fra hele landtransportens verdikjede. 

Bedrifter og organisasjoner som er interessert og ønsker å delta kan kontakte oss. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning. 

Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjonene er bransje- og interesseorganisasjoner som bidrar inn i programmet ved å være med på å utvikle mål, strategier og tiltak som fører til en forsert utskifting til lav-og nullutslippsteknologi i transport-, anlegg-og landbrukssektoren.

Offentlige observatører

Offentlige virksomheter deltar aktivt i programmets ulike aktiviteter, møter og pilotprosjekter. Som observatører får offentlige virksomheter en unik mulighet til å inngå i samarbeid med hele sektoren.