Programadministrasjonen

Programadministrasjonen har ansvaret for den overordnede administrasjonen og den daglige driften av programmet. I tillegg har programmet en styringsgruppe sammensatt av representanter fra flere ulike organisasjoner.

 

Programadministrasjonen

Ingelin Noresjø
Programleder Grønt Landtransportprogram
ingelin.noresjo@nho.no
Tlf: 957 63 866

Per Harbø 
Seniorrådgiver og oppfølgingsansvarlig pilotprosjekter
per.harbo@nho.no
Tlf: 959 43 322

Bjørn Røst Kjørmo
Rådgiver - oppfølging av pilotprosjekter 
bjorn.rost.kjormo@nho.no
Tlf: 980 10 970

Simen Oskar Dale Narum
Markedsanalytiker
simen.oskar.dale.narum@nho.no
Tlf: 415 54 747

Thor Morten Wangen
Kommunikasjonsrådgiver
thor.morten.wangen@nho.no
Tlf: 476 38 581

 
Styringsgruppen

Styringsgruppen består av 

Per Øyvind Langeland for Næringslivets Hovedorganisasjon
Geir Kvam for Fellesforbundet
Morten Sandberg for Virke
Thorleif Foss for Norges Lastebileier-Forbund
Are Kjensli for NHO Logistikk og Transport
Ingvild Rørholt for Miljøstiftelsen ZERO
Kristian Blindheim for Fornybar Norge
Ida Riis-Johansen for Norges Bondelag