Programadministrasjonen

Programadministrasjonen har ansvaret for den overordnede administrasjonen og den daglige driften av programmet. I tillegg har programmet en styringsgruppe sammensatt av representanter fra flere ulike organisasjoner.

 

Programadministrasjonen

Ingelin Noresjø
Programleder Grønt Landtransportprogram
ingelin.noresjo@nho.no
Tlf: 957 63 866

Simen Oskar Dale Narum
Markedsanalytiker
simen.oskar.dale.narum@nho.no
Tlf: 415 54 747

Per Harbø 
Seniorrådgiver og oppfølgingsansvarlig pilotprosjekter
per.harbo@nho.no
Tlf: 959 43 322

Kristine Heggem Brokstad
Konsulent 
kristine.heggem.brokstad@nho.no
Tlf: 993 98 848

Bendik Theodor Larsen
Konsulent
bendik.theodor.larsen@nho.no
Tlf: 477 60 207

Styringsgruppen

Styringsgruppen består av 

Per Øyvind Langeland for Næringslivets Hovedorganisasjon
Geir Kvam for Landsorganisasjonen i Norge
Morten Sandberg for Virke
Geir Mo for Norges Lastebileier-Forbund
Are Kjensli for NHO Logistikk og Transport
Ingvild Rørholt for Miljøstiftelsen ZERO
Kristian Blindheim for Energi Norge
Ida Riis-Johansen for Norges Bondelag