Veiledere fra Grønt landtransportprogram

Veileder for anskaffelse av grønn transport i offentlig og privat sektor

Denne veilederen er laget for deg som gjør innkjøp i en bedrift og for deg som foretar anskaffelser for offentlige virksomheter (stat, fylke og kommune). Målet med veilederen er å få flest mulig private og offentlige innkjøpere til å etterspørre løsninger som fremmer klimavennlig transport i sine vare – og tjenesteleveranser.

Veilederen henviser ikke til konkrete løsninger. Dette fordi nye løsninger utvikles i et høyt tempo. Vi har isteden lagt vekt på hvordan innkjøper - steg for steg - skal drive prosessen for å få relevant innsikt og kunnskap for å etterspørre løsninger som fremmer klimavennlig transport.

Du vil finne mange linker i veilederen som loser deg videre til aktuelle og relevante sider.