Webinarer

Hvordan nå klimamålene for transport?

Under Arendalsuka 2022 samlet Grønt landtransportprogram hele verdikjeden for å diskutere hvordan vi skal nå klimamålene for transport. Vareeiere, transportører, teknologi-leverandører og energileverandører fortalte om sine perspektiver, i tillegg til at vi fikk høre innlegg fra Statens vegvesen og stortingsrepresentanter.

Hvordan kjøpe Grønn transport?

Som innkjøper har man stor makt, men landskapet kan bli sett på som et eget fagfelt grunnet dets kompleksitet. Grønt landtransportprogram inviterte til webinar for å gi innsikt i hvordan innkjøpere på en enkel og håndgripelig måte kan ta i bruk de redskapene som finnes for å gjøre offentlige og private innkjøp mer bærekraftige. Få med deg hovedpunktene her!

Hvordan møte det økte ladebehovet fra næringstransporten?

Batterielektriske tunge lastebiler og maskiner er på vei, og vil kreve rask og samtidig utbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur. Det første store utrullingsprosjektet er allerede i gang i regi av Grønt landtransportprogram. Hvordan forbereder myndigheter, energistasjoner og ladeaktører seg på det økte behovet for lyn- og hurtiglading til næringstransport?

Full gass for biogass

GLP-seminaret "Full gass for biogass" samlet representanter fra hele verdikjeden for å snakke om biogass som en del av løsningen for fremtidens næringstransport. Budskapet var krystallklart: nå trenger vi handling, ikke flere utredninger! Få med deg hovedpunktene fra en rekke spennende foredrag fra produsenter, distributører, brukere/vareeiere, interesseorganisasjoner og politikere.

Lanseringswebinar Grønt landtransportprogram

Er det mulig å frakte varer, bygge veier, pløye jorder, grave grøfter og drive kollektivtrafikk uten utslipp av klimagasser? Hør fra Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn og flere bedriftsledere i webinaret som markerer lanseringen av Grønt landtransportprogram.