Observatører

Offentlige virksomheter har mulighet til å delta aktivt i programmets ulike aktiviteter, møter og pilotprosjekter. Som observatører får offentlige virksomheter en unik mulighet til å inngå i samarbeidet der hele verdikjeden deltar, og ta del i den offentlig-private dugnaden for et grønt skifte i næringstransporten.

Interessert i å bli observatør? Se samarbeidsavtalen mellom offentlige virksomheter og Grønt landtransportprogram. 

 
Programmets observatører

Klima- og miljødepartementet

Samferdselsdepartementet/Statens vegvesen

Miljødirektoratet

Enova

Grønt Skipsfartsprogram