Partnerbedrifter

Vi ønsker å engasjere store og små aktører fra alle deler av den landbaserte næringstransporten, og fra hele verdikjeden. Våre partnerbedrifter representerer både transportselskaper, aktører innen anlegg og landbruk, kjøretøyleverandører og leverandører av energi (flytende drivstoff, biogass, el og hydrogen).

Som partnerbedrift har dere muligheten til å delta aktivt i programmet, i tillegg til muligheter for å knytte dere til et spesifikt pilotprosjekt. 

Interessert i å bli partnerbedrift? Se samarbeidsavtalen mellom partnerbedrifter og Grønt landtransportprogram og les mer om fordelene ved å knytte seg til programmet.

Det ble åpnet for påmeldelse i juli 2021 og så langt har følgende bedrifter knyttet seg til programmet: