Partnerbedrifter

Vi ønsker å engasjere store og små aktører fra alle deler av den landbaserte næringstransporten, og fra hele verdikjeden. Våre partnerbedrifter representerer både transportselskaper, aktører innen anlegg og landbruk, kjøretøyleverandører og leverandører av energi (flytende drivstoff, biogass, el og hydrogen).

Som partnerbedrift har du muligheten til å delta aktivt i programmet, i tillegg til muligheter for å knytte deg til et spesifikt pilotprosjekt. 

Interessert i å bli partnerbedrift? Se samarbeidsavtalen mellom partnerbedrifter og Grønt landtransportprogram og les mer om fordelene ved å knytte seg til programmet.

Det ble åpnet for påmeldelse i juli 2021 og så langt har følgende bedrifter knyttet seg til programmet: 

Air Liquide Skagerak AS
ASKO Transport
Becker Entreprenør AS
Brødrene Hansen Transport AS
ColliCare Logistics AS
Engelund Termofrakt AS
Everfuel Retail Norway AS
Gasnor AS
Gasum CGC AS
Glacio Transport AS
Hagens Transport AS
Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap
Konkurrenten.no AS
Nor-log Gruppen AS
Norsk Scania AS
OTTS Transport AS
O. Westad & Sønner AS
Posten Norge AS
PostNord AS
Schenker AS
ST1 Norge AS
Telemark Bilruter AS
Thermo Transit Norge AS
Tonerud transport AS
Torpa Bilruter AS
Vattenfall Elanläggingar AB
Viken Hydrogen AS
Volvo Norge AS