Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjonene er bransje- og interesseorganisasjoner som bidrar inn i programmet ved å være med på å utvikle mål, strategier og tiltak som fører til en forsert utskifting til lav-og nullutslippsteknologi i transport-, anlegg-og landbrukssektoren.

Ønsker din organisasjon å bli medlem av Grønt landtransportprogram og ta del i den grønne overgangen? Les tilknytningsavtalen og se fordelene av samarbeidet.

 

Faggruppene

Alle medlemsorganisasjoner deltar i minst én faggruppe, med den hensikt å hente ut kompetansen fra sitt spesifikke fagområde, bidra til et bredt beslutningsgrunnlag for Grønt landtrannsportprogram, og sikre en likeverdig deltakelse og innflytelse fra medlemmene. Det er i dag følgende faggrupper:

 

Energibærere og infrastruktur​

Leder: Einar Gotaas (Drivkraft Norge)​

 

Kjøretøy veigående​

Leder: Thorleif Foss (NLF)​

 

Anleggs- og landbruksmaskiner​

Leder: Lars Roan (MEF)

 

Vareeiere og logistikk​

Leder: Jo Eirik Frøise (Norsk Industri)

 

Grønne innkjøp

Leder: Kjersti Granaasen (Leverandørutviklingsprogrammet)