Hvordan engasjere deg?

Både bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter har mulighet til å knytte seg til programmet.

Partnerbedrift

Enkeltstående bedrifter – både små og store – fra alle deler av verdikjeden til den landbaserte næringstransporten oppfordres til å ta kontakt med oss. Et partnerskap i Grønt landtransportprogram gir bedriften din muligheter for verdifull nettverksbygging og kunnskapsdeling på tvers av bransjen. Les mer om partnerbedrifter.

Medlemsorganisasjon

Programmet har i dag 26 landsdekkende medlemsorganisasjoner som er med på å utvikle mål, strategier og tiltak i arbeidet med å sette fart på bruken av lav-og nullutslippsteknologi i transport-, anlegg-og landbrukssektoren. Les mer om medlemsorganisasjoner. 

Observatør

Offentlige virksomheter kan delta som observatører i Grønt landtransportprogram, og dermed få tilgang til å aktivt delta i aktiviteter, møter og pilotprosjekter. Les mer om observatører

 

Meld din interesse: Bli med på laget for en grønnere landbasert næringstransport!