Color Line er ny partnerbedrift i GLP

Publisert

Grønt landtransportprogram ønsker Color Line velkommen som partnerbedrift.

Color Line ble nylig partnerbedrift i Grønt landstransportprogram - les hvorfor!

Color Line meldte seg nylig inn som partnerbedrift i Grønt landtransportprogram, et offentlig-privat samarbeid som jobber for å forsere det grønne skiftet innen næringstransport på land.

I tillegg til å være en betydelig reiselivsaktør med rundt 4 millioner passasjerer hvert år, frakter Color Lines fem skip en godsmengde på 360 000 TEU (6m) til og fra Norge per år. Havnene utgjør viktige knutepunkt mellom sjø og vei. Color Line skal ligge i front med innføring av ny og klimavennlig teknologi om bord på selskapets skip, og i de havnene selskapet trafikkerer.

Det skjer mye spennende ved havnene for tiden som har betydning for grønn omstilling av landtransporten. I høst åpnet Norges første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tunge nyttekjøretøy på Filipstad i Oslo. I Kristiansand har hjørnestensbedriften Glencore Nikkelverk og deres logistikkleverandør Seafront Logistics satt to nye Volvo FH Electric i trafikk mellom Glencore Nikkelverk og havna i Kristiansand som et ledd i å få nullutslipp i all logistikk. I Gøteborg havn brukes nå elektriske lastebiler til containertrafikk, og dette omtales som et startskudd for en bredere utvikling. Det vil kreves å finne de riktige transportmønstrene, som må være nær lett tilgjengelig ladeinfrastruktur.

Vi tok en prat med Sales Manager Cargo i Color Line Anne-Mette Remmen Andersen for å bli bedre kjent med hvordan fergeselkapet jobber med bærekraft.  

  1. Hvorfor ble dere medlem av Grønt landtransportprogram?

Den daglige, helårlige godstransporten til og fra Norge er en viktig del av Color Lines samfunnsoppdrag, og hvert år frakter Color Line tusenvis av trailere mellom Norge, Tyskland, Danmark og Sverige – tilsvarende en sammenhengende kø på om lag 2,300 km, eller fra Oslo til Nice. Vår rolle er derfor å være bindeledd mellom grønne fraktkorridorer i Norge og Europa, der våre havneterminaler i Oslo, Sandefjord, Larvik og Kristiansand utgjør viktige knutepunkt mellom vei og sjø. Som medlem ønsker vi å sikre at sjøveien blir en enda viktigere del av miljøveien for godstransport til og fra utlandet.

  1. Hvordan jobber Color Line med det grønne skiftet?

Color Line har på plass en helhetlig bærekraftstrategi med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Vårt arbeid skal sikre åpenhet, etterprøvbarhet, konsistens og etterlevelse gjennom klare tiltak og målsettinger. Frem til 2030 vil Color Line tilfredsstille IMOs (Internasjonal Maritime Organization) krav om minst 40% reduksjon av karbonintensitet, målt fra 2008. Videre tilslutter Color Line seg til målsetningene i Norges Rederiforbunds klimastrategi, «Null i 2050».

  1. Har dere noen bærekraftsmål?

Color Line har valgt ut åtte av FNs bærekraftsmål som er mest relevante for vår virksomhet, og hvor vi ser at Color Line kan gjøre en positiv forskjell. Av disse fokuserer vi på klima og miljø, mens de resterende fokuserer på ansatte og virksomhetsstyringen. Utfra det har vi etablert syv strategiske fokusområder innenfor bærekraft, som spenner fra klimaeffektiv drift og biomangfold til bærekraftig reiseliv, ansatte som vår viktigste ressurs, matsvinn, gjenbruk og resirkulering. Et av disse fokusområdene er dedikert til cargovirksomheten, der målsetningen er å overføre stadig mer gods fra vei til sjø, som er et svært viktig bidrag for å gjøre sjøveien til miljøveien.

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside