Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Artikler

Vis filtrering

2836 resultater

Type artikkel
Velg område
2836 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Variasjoner i oktobertrafikken til overnattingsbedriftene i nord

    Det er store variasjoner i oktobertrafikken til overnattingsbedriftene i Nord-Norge og på Svalbard. Antall overnattinger for oktober i Nord-Norge er 6 prosent høyere enn i 2019, mens antall overnattinger så langt i år er 8 prosent høyere enn samme periode i 2019. Sammenlignet med oktober 2021 er det en nedgang i totaltrafikken i Nordland, Finnmark og på Svalbard. Den norske trafikken har gått ned i de fleste regionene, mens det er en fin økning i utenlandstrafikken spesielt til Troms. 2021 var ikke et normalår hvor mye aktivitet ble utsatt til høsten, noe det må tas høyde for når tallene vurderes.

  2. Gratulere til EL-team AS -en vellfortjent pris!

    Dette er en fremoverlent bedrift som har vokst til å bli en hjørnesteinsbedrift i Vesterålen og Lofoten innenfor sin bransje. De leverer tjenester til både private og bedrifter, og er ikke redd for å ta i bruk ny teknologi for å forbedre sine tjenester. De jobber målrettet for å være en god arbeidsplass for de ansatte og har høyt fokus på å rekruttere og følge opp lærlinger i faget. Månedens markering går til EL-team AS!