3 spørsmål med GLPs prosjektleder Ingelin Noresjø

1.mars startet Ingelin Noresjø som prosjektleder i Grønt Landtransportprogram. Her svarer hun på tre kjappe spørsmål.

Hvordan har den første tiden i ny jobb vært?

- Jeg har blitt veldig godt tatt imot av både sekretariatet og NHO-fellesskapet. Det er hyggelige folk rundt meg og jeg har et oppdrag med mening. Grønt Landtransportprogram har egentlig kommet ganske mye lengre i arbeidet med å legge til rette for grønn transport enn jeg først trodde. Det er jo kjempebra. Og det er et godt "drive" i medlemsbedriftene og samarbeidspartnere for å lykkes og komme videre. Det merker jeg tydelig. Mange vil ha møter med oss, og vi får mange invitasjoner til å holde innlegg.

Hva mener du er det viktigste vi må gjøre for å lykkes med å nå klimamålene innen transport?

- Vi må jobbe både langsiktig og samtidig få resultater på kort sikt. De transportbedriftene som er klare til å kjøre fossilfritt må komme i gang snarest der det ligger mest til rette for det, blant annet gjennom den ene piloten med utrulling av el-lastebiler i det sentrale østlandsområdet. For å klare dette i hele landet, må det jobbes langsiktig. Arealplanlegging, investeringer, samordning og lavere inngangskostnader må på plass. Vi kan ikke akseptere at grønn transport kun skal bli et alternativ i de store byene. Skal vi lykkes, må vi lykkes i hele landet.

Hvordan påvirker de høye energi- og dieselprisene omstillingsarbeidet?

- At vi nå har fått skyhøye energi- og dieselpriser, mener jeg må bidra til en enda raskere omstilling til utslippsfri transport. Selv om strømmen er dyr, er det rimeligere med lading enn diesel. Men bilene koster enn så lenge mer å kjøpe inn. Dersom oljeprisene holder seg høye, vil det lønne seg raskere å omstille til annet drivstoff. Og her er både biogass, HVO og hydrogen viktige i tillegg til el. En god miks av ulike utslippsfrie drivstoff, vil være nødvendig for å klare klimamålene. Det er dette jeg jobber for i Grønt Landtransportprogram.

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside