Foto:

Ny TØI-rapport: Grønn lastebiltransport - Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer

Foto:

Batterielektriske lastebiler vil i 2025 være det billigste alternativet til diesel gitt at dagens rammebetingelser videreføres. Dette kommer frem i en rapport uført og utgitt av Transportøkonomisk institutt i samarbeid med Grønt landtransportprogram.

Les hele rapporten på nettsiden til Transportøkonomisk institutt. 

Forfattere er Daniel Ruben Pinchasik, Erik Figenbaum, Inger Beate Hovi og Astrid Helene Amundsen.  


Sammendrag

Mens batterielektriske personbiler nå utgjør majoriteten av nybilomsetningen ligger de elektriske varebilene ca. 5 år etter i utviklingen, spesielt gjelder dette for tunge varebiler. Elektrifisering av lastebiltransport er fortsatt i en tidlig fase, men etter at de første serieproduserte bilene ble introdusert på markedet i juni 2020 har antall registrerte elektriske lastebiler skutt fart og utgjorde 75 lastebiler i august 2021.

Denne rapporten gir en gjennomgang av markeds og teknologisk status for nullutslipps varebiler, lastebiler og busser, samt situasjonen også for biogass og biodiesel. Det presenteres også kostnadsberegninger av totale eierskapskostnader for ulike fremdriftsteknologier for lastebiltransport. Dessuten oppsummeres brukererfaringer fra de første serieproduserte el- lastebilene. Tilbakemeldingen er at med noen tilpasninger i driftsopplegg kan mye av lokal og regional transport opereres med dagens kjøretøyteknologi, men et effektivt driftsopplegg forutsetter tilgang til hurtigladere.

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside