Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Oversikt over Oslo kommunes tilskuddsordninger til samlastterminaler

Oslo kommune tilrettelegger for effektiv og klimavennlig varelogistikk, og har flere tilskuddsordninger rettet mot samlast og omlast ved terminaler. Kommunen har nå laget en enkel oversikt over de ulike ordningene.

Samlastterminaler er viktige tilretteleggere for effektiv og klimasmart logistikk i byene. Oslo kommune har mange aktuelle tilskuddsordninger for den som ønsker å bygge nye eller oppgradere eksisterende terminaler i Oslo. 

Man kan få støtte til: 

  • Kjøp av elvarebil
  • Kjøp av tunge elektriske kjøretøy
  • Ladeinfrastruktur i bedrifter
  • Hurtiglader til elektriske varebiler
  • Solcelletilskudd
  • Elektrisk lastesykkel for bedrifter
  • Lading av lastebil og buss
  • Vrakpant for parkeringsplass
  • Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy
  • FoU og pilotstøtte

Både transportører, gårdeiere og terminaldriftere oppfordres til å søke. 

 

Les mer om de ulike ordningene her