Rema gir full gass

Rema Distribusjon har en offensiv strategi for innfasing av biogassbiler. Som piloteier i GLP spiller de en aktiv rolle for å få fortgang i det grønne skiftet. Foto: Rema 1000

Tiden for å bestille nye dieselbiler er over. Innen 2026 skal Rema Distribusjon Norge AS sine egeneide lastebiler være fossilfrie. Innen 2030 må innleide transportører også ha omstilt seg.

Dette fortalte transportdirektør, Rune Herje, på GLP sitt arrangement under Arendalsuka. Her ble det samtidig offentliggjort at Rema Distribusjon nå tar ansvaret for en ny biogass pilot. Dette vil være en naturlig videreføring av GLPs biogass pilotarbeid, som inntil nylig har vært ledet av Ahlsell.

Herje la ikke skjul på at Rema er utålmodige, og at de ønsker å få fart på det grønne skiftet. Han etterlyste forutsigbare rammebetingelser fra myndighetene, for firma som satser på fossilfrie kjøretøy.

Rune Herje - Transportdirektør, Rema Distribusjon Norge AS

- Vi er nødt til å få med de små transportbedriftene for å lykkes med det grønne skiftet. Da trenger vi forutsigbarhet når det kommer til avgifter og insentiver. Fritak, eller sterkt reduserte priser i bomringer og på ferjer er essensielt, sa Herje til de fremmøtte politikerne.

Målet med det to år lange pilotprosjektet, er å etablere strategisk plasserte fyllestasjoner for flytende biogass så raskt som mulig. Hovedsatsingsområdene vil være strekningen Kristiansand – Bergen – Ålesund, samt Fauske – Alta. Man vil da få opprettet grønne transportkorridorer i områder hvor det ikke er mulig å sende gods med tog.

Herje avsluttet med å invitere til et bredt samarbeid med både store og små aktører langs disse strekningene, og vi i GLP håper at Rema nå får rask respons.

- Jeg er stolt av at Rema 1000 sammen med GLP tar på ledertrøya og jobber for utslippsfrie strekninger for sin transport. "Alle" kjenner Rema 1000, og nå skal varene fram på en klimavennlig måte i hele vårt langstrakte land, sier Programleder i GLP, Ingelin Noresjø.