Samarbeid er veien til fremtidens ladeinfrastruktur

Med grønne arbeidshansker fra GLP, er Lars Thomas Sønningdal klar til å ta fatt på arbeidet med et nytt spennende pilotprosjekt.

Vi tror som GLP - at vi blir best sammen, sa Lars Thomas Sønningdal, da han på Arendalsuka presenterte ladeselskapet Mer sitt nye pilotprosjekt innen elektrifisering av veitransporten.

Mer ble etablert for 14 år siden, og er en av pionerbedriftene i Norge når det kommer til hurtiglading. Med Statkraft som eier, har Mer blitt et av landets ledende ladeselskap, og har også tatt en solid posisjon på markedene i Sverige, Storbritannia, Tyskland og Østerrike.  

Sønningdal, som er leder for marked- og forretningsutvikling i Mer Norge, fortalte entusiastisk at bedriften det siste året har hatt stort utbytte av å være partnerbedrift i GLP. Fra talerstolen sendte han også en åpen invitasjon ut i salen om å bli med på ferden videre:  

- Mer og Statkraft ønsker å skape skikkelig gode kundereiser på skikkelig gode lokasjoner. Vi ønsker samarbeidspartnere, og hvorfor skal dere samarbeide med oss?  

- Jo, da får dere en hånd på rattet når det kommer til hvordan ladetilbudet blir i fremtiden i Norge.  

Sønningdal ønsker alt fra kunder, leverandører, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner med på laget.  

Det er flere veier frem til målet om 50% utslippskutt i transportbransjen innen 2030. For GLP har det vært viktig å knytte til seg et bredt spekter av partnerbedrifter. På den måten kan det settes i gang ulike pilotprosjekter, som løser forskjellig utfordringer. På Arendalsuka i år ble det lansert 3 ulike pilotprosjekt, som vi de neste årene vil kunne høste erfaringer og resultater fra.  

- Vi er stolte av at Statkraft / Mer kommer til oss og vil bruke vårt program til en stor satsning på etablering av hurtigladestasjoner. Gjennom dette pilotprosjektet skal vi høste erfaringer som blir nyttige når Norge skal elektrifisere tungtransporten, sier Programleder i GLP, Ingelin Noresjø. - Vi ser virkelig fram til samarbeidet!