Sammen med Fosen Transport AS ruller Coop ut tre nye biogasslastebiler i Trøndelag

Hans Kristian Norset, Daglig leder i Fosen Transport og Tor Inge Hegvold, direktør for Coops lagerdrift i Trondheim. Foto: Coop.

Coop har i flere år jobbet aktivt med å redusere klimagassutslipp. Ett av målene er å fase ut dagens fossile kjøretøypark. Nå er de ett steg nærmere målet.

– Vi har i lang tid hatt en god dialog med Fosen Transport om dette prosjektet. Etter at Gasum åpnet en fyllestasjon for biogass på tomten vår i 2021 ser vi det som en naturlig utvikling. Vi ønsker å skape transportskjeder med minimale klimagassutslipp. Derfor er det viktig å bygge flere fyllestasjoner, sier Tor Inge Hegvold, direktør for Coops lagerdrift i Trondheim.

Hans Kristian Norset, Daglig leder i Fosen Transport, stiller seg bak ambisjonene til Hegvold, og ser frem til å ta bilene i bruk:

– Vi har hatt et godt samarbeid med Coop i flere år og har felles ambisjoner på klimaområdet. Det har ledet oss til utrullingen av tre nye biogass-lastebiler. I løpet av vinteren vil få ytterligere 12 biler, sier Norset.

Satser, selv om Enova kutter i støtten
Enova kuttet tidligere i vår støtteprogrammet for investering i biogasskjøretøy. Tidligere har også støtten til investering i fyllestasjoner for biogass blitt faset ut. Coop står likevel grunnstøtt videre i sin satsing på biogass, samtidig som de parallelt ser på andre miljøvennlige løsninger. I Trondheim setter eksempelvis Thermomax inn en elektrisk trekkvogn som skal kjøre for Coop. Hegvold mener Enova fortsatt har en viktig rolle å spille i grønn omstilling for transportnæringen.

– Vi kjenner jo til at Enova gjerne kutter i slike støtteprosjekter når de mener markedet har nådd et visst modningspunkt. Til tross for at vi er uenige i utfasingen av støtteprogrammene for biogass kommer vi ikke til å endre kurs, sier Hegvold i Coop.

 Foto: Coop

Etterspør handling fra myndighetene

Hegvold understreker riktignok at det kommer med en kostnad, men også en politisk risiko for myndighetene selv:

– Vi vet at en tredjedel av Norges utslipp kommer fra transportsektoren. Myndighetene har samtidig satt seg mål om å kutte minst 55 prosent av Norges utslipp innen 2030. Nasjonal Transportplan (NTP) sier også at halvparten av nye lastebiler innen 2030 skal ha nullutslipp, sier han.

– Vår erfaring er at alternativene til fossilt drivstoff er dyrt. Det er også usikkerhet knyttet til drift i form av bompenger og manglende fyllestasjoner. Her mener vi myndighetene fortsatt er tjent med å legge til rette med støtteordninger som sikrer grønn omstilling. Biogass spiller her en særlig viktig rolle, sier Hegvold.

 Salgssjef Dag Aure i Fosen Transport utdyper:

– Vi ønsker virkelig å gjennomføre det grønne skiftet. Vår satsing med Coop har vist at dette er mulig. Men vi trenger fortsatt et godt samarbeid med myndighetene for å sikre nye investeringer og at hele bransjen går i samme retning, sier Aure.

Gleder seg til en ny hverdag
For Fosen Transport er det nå mange spente sjåfører som ser frem til å ta i bruk de nye biogass-lastebilene.

– Dette er jo ikke bare et nytt kjøretøy, men et kjøretøy som går på CO2-fri brensel. Det synes sjåførene våre er stas. Vi ser frem til å ta bilene i bruk og fortsette samarbeidet med Coop, sier Aure.

Hegvold stiller seg bak, og understreker at dette bare er begynnelsen.

– I Coop har vi offensive ambisjoner for bærekraft, og vi viser nå konkrete handlinger som underbygger ambisjonene våre. I tillegg til samarbeid med Fosen Transport, har vi dialog med flere av våre transportører om utrulling av flere biogasslastebiler i Trøndelagsområdet. Kristensen Transport drifter en biogass-lastebil for oss. Det stopper med andre ord ikke her, avslutter Hegvold.

Foto: Coop

Nasjonal satsing

Fra Coop Norge sitt hovedkontor sees det med stor glede på utviklingen i Trøndelag. Sjef for utgående transport i Coop Norge, Lars-Gunnar Grønhella, forteller om flere spennende planer fremover.

– Vi ser nå på konkrete utrullingsplaner for nye drivlinjer på tvers av et stort antall av våre lokale underleverandører. Vi har for lengst innsett at vi må gjøre grep på transportområdet for å nå klimamålene, både egne og nasjonale, sier Grønhella.

Grønhella understreker at Coop har offensive planer de neste årene

– Vi har planer om å rulle ut 55 kjøretøy innen utgangen av året og 80 biler innen utgangen av 2024

GLP støtter initiativet

-Vi støtter Coop og Fosen Transport sitt initiativ med å få flere biogasslastebiler på vegen i Trøndelag. For å nå klimamålene er vi helt avhengige av en fremoverlent og offensiv bransje. Samtidig er det også viktig med forutsigbarhet fra Enova og at de opprettholder viktige ordninger som stimulerer til utslippskutt. Jeg vil også benytte anledningen til å ønske Coop velkommen som partnerbedrift i GLP, sier Ingelin Noresjø, leder for Grønt Landtransportprogram.