Stakeholder vant pilotprosjekt-oppdraget

Publisert

Stakeholder blir konsulent for Grønt landtransportprograms to pilotprosjekter om biogass og ekspressbussruter.

I januar avholdt GLP en anbudskonkurranse for å være konsulent for GLPs pilotprosjekt 2 og 3 (Biogass og Ekspressbussruter). Vinneren av konkurransen ble Stakeholder, som fremsto som et team med bred kompetanse og erfaring innen strategi, kommunikasjon, klima og næringsutvikling.

Partner i Stakeholder, Svein Thompson sier "Grønt landtransportprogram er et veldig spennende initiativ som må lykkes om vi skal få til det grønne skiftet i Norge. Vi ser frem til å bidra inn i dette arbeidet".

Stakeholder stiller også med Tønnes Thompson og Vegard Rem inn i prosjektene. Det er Flowchange og Erling Sæther som er primus motor for det første pilotprosjektet, batterielektriske lastebiler i stor-Oslo.

-Det er viktig for oss at vi forvalter pengene fra medlemsorganisasjonene, partnerne og Klima- og miljøverndepartementet på en god måte, sier sekretariatsleder Christoffer Sahl i en kommentar. Vi fikk samtidig signal om at markedet oppfatter Grønt landtransportprogram som et viktig initiativ for å mobilisere næringslivet og det er positivt at mange miljøer ønsker å jobbe sammen med oss, avslutter Sahl.

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside