Foto:

Fersk THEMA-rapport: Infrastrukturkostnader for etablering av et nettverk av energistasjoner til tungstransport

Foto:

THEMA Consulting Group har i samarbeid med Grønt landtransportprogram utarbeidet en rapport om behov for lade- og fylleinfrastruktur for Norge frem mot 2030 (50 % kutt i CO2) og 0-utslipp i 2040.

Les THEMA-rapporten i sin helhet: Infrastrukturkostnader for etablering av et nettverk av energistasjoner for tungstransport

- Dette er en utmerket rapport utarbeidet av Thema Consulting, som er første gang vi har forsøkt å beskrive alternativer, scenarioer og kostnader knyttet til investeringer og arealbehov for de ulike drivstoffteknologiene, sier Christoffer Sahl, sekretariatsleder i Grønt landtransportprogram.

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide en plan for lade- og fylleinfrastruktur sett fra myndighetenes side innen 1. mars. Begge etater deltok på gårsdagens seminar i regi av Grønt landtransportprogram, sammen med 150 deltakere fra logistikkselskaper, myndigheter og næringsliv.

- Både Statens vegvesen og Miljødirektoratet er meget positive til innspillene fra Grønt landtransportprogram, særlig for tungtransporten, avrunder Sahl.

Fikk du ikke med deg seminaret? Se opptaket i sin helhet her

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside