Ny TØI-rapport om utsiktene til klimagasskutt i veitransporten

Transportøkonomisk institutt (TØI) ser på utsiktene til klimagasskutt i veitransporten i ny forskningsrapport. Den fulle klimagevinsten av elektrifisering kommer først etter flere tiår, vurderer TØI.

"Fra det tidspunkt da nullutslippsbilene står for halvparten av
nybilsalget, til det samme gjelder bestanden av biler, kan det typisk ta 9 til 24 år, avhengig av bilparkens utskiftingstakt og av hvor raskt elbilenes markedsandel vokser. Det innebærer at den fulle klimagevinsten av elektrifisering først kommer etter flere tiår" skriver Transportøkonomsik institutt i ny rapport.

Forskerne konkluderer også med at en videreføring av dagens virkemiddelbruk vil neppe være tilstrekkelig til å nå et mål om 50 prosents klimagasskutt i veitransporten i 2030 sammenliknet med 2005.

Et tredje robust resultat er at energiforbruket i veitransport vil synke, til tross for at trafikken antas å øke – med omtrent en fjerdedel for personbilenes del og med to tredjedeler for godsbilene, når forskerne regner fra 2019 til 2050.

Les den fulle rapporten "Forsering eller hvileskjær? Om utsiktene til klimagasskutt i veitransporten" her.