Thermo-Transit med pilotprosjekt på biogass og tog

Trygve Medbøe foran en av Thermo-Transit sine mange togtraller. Foto: GLP / Bjørn Røst Kjørmo

Tirsdag 15. august kunne Kvalitets- og bærekraftansvarlig i Thermo-Transit Norge AS, Trygve Medbøe, stolt fortelle at startskuddet nå går for deres nye pilotprosjekt.

- Vi ønsker at vareeiere og andre transportører også skal ta del i det grønne skiftet. For å kunne dele erfaringer, samt utvikle gode samarbeid, var det et ønske fra vår side å lede en GLP-pilot. 

Målet med piloten er å prøve å komme seg ut på kontinentet med fisk fra Midt- og Nord-Norge - uten klimagassutslipp. 

Pilotprosjektet vil pågå i perioden 2023 – 2026, og det deles i tre faser. Hovedfokuset fra start vil være på samarbeid, leveringssikkerhet og økonomi på strekningen Oslo – Trondheim. Deretter økes fokuset på strekningen nordover til Narvik og kombinasjonen mellom tog og veitrafikk. Thermo-Transit vil da være en pådriver for utbygging av fyllestasjoner for biogass i nord. 

Selv om hovedfokuset i pilotprosjektet vil være på forhold i Norge, skiller dette seg fra andre prosjekter fordi det handler om intermodal transport og internasjonal frakt. Intermodal transport vil si at godset lastes på en lastbærer som kan flyttes mellom ulike transportmidler. I dette tilfellet vil det være snakk om togtraller. Dette er semitrailere som både kan sendes med toget eller trekkes av en trekkvogn langs veien. 

Thermo-Transit har uttalt til GLP at de i stor grad vil benytte egeneide trekkvogner, som driftes av det norske datterselskapet TTN Trucking AS, i forbindelse med pilotprosjektet. 

Programleder i GLP, Ingelin Noresjø, er positiv til initiativet Thermo-Transit har tatt. 

- Dette en er spennende pilot som vil komplettere det øvrige arbeidet vi gjør i GLP. For første gang skal vi jobbe langsiktig for bruk av biogass i transportene i Nord-Norge, noe som forhåpentligvis vil ha mye å si for å få ned utslippene i denne landsdelen.