GLP gir innspill til regjeringens hurtigladestrategi

Regjeringen skal utarbeide en nasjonal hurtigladestrategi. Grønt Landransportprogram var selvsagt til stede under innspillsmøtet til strategien.

Det var samferdselsdepartementet og klima- og miljødepartementet som inviterte til innspillsmøte den 21.mars. Christoffer Sahl var til stede og presenterte Grønt Landtransports innspill til strategien. Dette skal følges opp med skriftlige innspill til regjeringen innen fristen som er 2. mai.

Statens Vegvesen og Miljødirektoratet har avgitt et kunnskapsgrunnlag. Dette kan du lese mer om her. Grønt Landtransport hadde konkrete innspill til både kunnskapsgrunnlaget og til strategien. Christoffer Sahl påpekte blant annet det som står i kunnskapsgrunnlaget:

  • Et grovt estimat er at det trengs rundt 250 hurtigladere i 2025 og 1500-2500 hurtigladere til lastebiler i 2030 dersom man når salgsmålene satt i NTP. En rask utbygging av hurtigladetilbudet for lastebiler med, høy nok ladeeffekt til at det er mulig å lade i den pålagte hvilepausen til sjåføren, er viktig for å oppnå en økende andel elektriske kjøretøy i lastebilsalget.
  • Kapasitet i nett, høye anleggsbidrag, effekttariffer, manglende areal, lang saksbehandlingstid og lite samarbeid mellom aktører er noen av de viktigste barrierene for utbyggingen av hurtiglading.
  • Siden kundegrunnlaget vil være lavt i de første årene, er det sannsynlig at slike stasjoner vil være avhengig av offentlig støtte.

Grønt Landtransportprograms hovedinnspill til strategien er dette:

  • THEMA-rapporten fra GLP er vårt innspill til regjeringens ladestrategi.
  • Én enkelt teknologi tar oss ikke til målet. Vi trenger en helhetlig lade- og fylleinfrastrukturplan for el, biogass, hydrogen og HVO100.
  • Tunge kjøretøy trenger dedikerte ladeplasser med høy effekt.
  • Areal er en stor utfordring. Arbeidet med lokalisering av energistasjoner må starte nå. Logistikk-knutepunkter som terminaler, havner, fergekaier, jernbaneterminaler og industriparker må tilrettelegges for lading og fylling. Det samme må døgnhvileplasser og andre rasteplasser
  • Statens rolle må avklares raskt. Lade- og fylleinfrastruktur bør inngå i samfunnsoppdraget til Statens Vegvesen.
  • Kostnaden for en minimumsløsning for landsdekkende lade- og fylleinfrastruktur for tunge kjøretøy og maskiner er av THEMA anslått til 13 mrd. kroner (eksklusiv areal- og nettkostnader). Dette vil ikke markedet klare å etablere alene.

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside