Biogassrapporten er her: stort potensiale for biogass i Norge fremover - særlig for lastebil

Publisert

12 prosent av norsk lastebilflåte kan være på biogass i 2030 – om prisen holdes under diesel, anslår analysebyrå

I sin ferske rapport utført på oppdrag av Grønt landtransportprogram og dets biogass-pilotprosjekt viser analysebyrået Stakeholder at veksten i gasslastebiler så langt i 2022 har vært svært høy i Norge, særlig sammenliknet med det europeiske kontinentet som en helhet.

Kostnadsbildet blir avgjørende 

Prisen på naturgass har nærmest eksplodert siden 2020, noe som plutselig har ført til at biometan er lønnsomt å produsere da det kan erstatte naturgass. I september 2022 prises biogass på pumpen i Norge litt lavere enn tilsvarende energimengde i diesel. 

- Krigen i Ukraina har ført til priser på naturgass som er høyere enn de prisene vi har hatt for biometan. Hvis prisene for naturgass etablerer seg på nivåer som er høyere enn kostnadene ved å produsere biometan, vil markedet for biometan utvides dramatisk og det vil være lønnsomt å produsere mer biogass i hele Europa inklusive Norge. Dette er svært positivt for både biogassprodusenter og for klima, kommenterer Svein Thompson i Stakeholder. 

Dersom prisen på biogass for lastebileierne holdes under prisen på diesel, slik at totalkostnadene for en gassbil er lavere enn for en dieselbil, vil vi kunne ha 8000 gasslastebiler på veien i 2030, altså 11-12 prosent av en samlet flåte på cirka 70 000, anslår Stakeholder.

Det er lastebilsegmentet som forventes å ta over som den største brukeren av biogass i Norge, men fremtiden er også preget av usikkerhet:

- For dem som ønsker at Norge skal bruke mer biogass i lastebiler og busser, innebærer prisøkningen på biometan også en usikkerhet. Det er viktig med økt produksjon av biometan, men hvis prisen på biometan blir for høy, vil incentivet for å skifte fra diesel til biometan svekkes. Biometan er veldig godt egnet for tunge lastebiler, slik at en oppbremsing i den raske innfasingstakten vi nå ser for (bio)gasslastebiler vil være uheldig. Det vil gjøre det vanskeligere og dyrere å skifte tunge kjøretøy fra sort til grønt, sier Thompson.

Suveren klimaeffekt

Biogass er den suverent beste klimaløsningen for transport - også bedre enn et helelektrisk kjøretøy, opplyses det i rapporten. I en livssyklusanalyse kommer biogass svært godt ut, spesielt biometan laget av gjødsel. Biometan basert på gjødsel gir nemlig et negativt klimauttrykk da metanutslipp unngås når gjødselet blir samlet opp og behandlet i en lukket tank. 

Partner og styreleder i Stakeholder Svein Thompson og myndighetskontakt i Gasum Tiril Stillufdatter Karlsen.

- Viktig med likestillingsvedtak mellom biogass og nullutslipp

Vi tok kontakt med myndighetskontakt i energiselskapet Gasum, Tiril Stillufdatter Karlsen for å få deres perspektiv på rapporten og fremtiden for biogass: 

- Vi i Gasum, og jeg tror jeg kan snakke på vegne av hele biogassbransjen, synes det er gledelig at GLP har fått levert en solid markedsanalyse for biogass i Norge. Det er et marked i rask endring, så ved vise til rapporter publisert 4-5 år tilbake vil man få et skjevt bilde av potensialet for biogass i Norge. Denne rapporten tar for seg dagens situasjon med energikrisen i Europa som bakteppe, og reflekterer potensialet for biogassbransjen bedre enn eldre rapporter. Som det også kommer frem i rapporten vil virkelig tunge biler sannsynligvis være tjent med gassmotor også etter 2030. Derfor er det viktig at stortingets likestillingsvedtak mellom biogass og nullutslipp blir vedtatt politikk av regjeringen. Hvis ikke vil omstillingen fra diesel til biogass eller nullutslipp i lang- og tungtransporten forsinkes ytterligere, kommenterer Karlsen. 

 

Les mer

Kontakt oss om programmet
Organisering
Forside