GLP under Arendalsuka 2023: 15 + 15 = 2030 → 30 tiltak for å nå klimamålene for transport

15. aug 2023 til 15. jul 2023

Hold av datoen for Grønt landtransportprogram sitt arrangement under Arendalsuka 2023!