Indre markedskonferansen 2024

30. apr 2024, kl. 13.00–15.00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 Gratis Påmeldingsfrist 26.04.2024

NHO har sammen med Nærings- og fiskeridepartementet gleden av å invitere til indre markedskonferansen for å markere EØS-avtalens 30-årsjubileum.

EU er Norges viktigste handels- og samarbeidspartner. I en verden i endring, preget av global uro, er forholdet til EU sentralt. Forutsigbarheten EØS-avtalen har gitt gjennom 30 år har trolig ikke vært viktigere.

EU utvikler ny politikk i et høyere tempo enn før og på en mer sektorovergripende måte enn tidligere. For eksempel kan klimatiltak også ha en handelspolitisk dimensjon. Sentralt i EUs arbeid ligger et mål om å styrke europeiske verdikjeder og redusere avhengigheten til andre land.

Hva har EØS-avtalen å si for næringslivet, og hvordan forvalter vi vårt forhold til EU for å sikre norsk konkurransekraft fremover?

Her kan du følge direkte streaming 30. april, kl. 13.00 av konferansen:

Program

12.3013.00
Registrering og enkel servering
13.0015.00
Konferanse
   • Velkommen v/Kristin Hansen
   • EØS-avtalen 30 år v/Ole Erik Almlid
   • Overrekkelse av politikkdokument til statssekretær i NFD, Vegard Grøslie Wennesland
   • Tale og samtale med Michel Barnier, moderert av Oda Sletnes
   • EØS-utredningen v/Knut Sunde og Line Eldring
   • Veien videre i norsk Europapolitikk etter EØS-utredningen. Panelsamtale v/Anniken Hauglie, Are Tomasgard, Cecilie Brein-Karlsen og Ronny Lie
   • Closing remarks v/Nicolas de La Grandville

 

Programmet vil foregå delvis på engelsk og delvis på norsk.

15.0016.00
Mottakelse

Mottakelsen arrangeres i samarbeid med EUs delegasjon til Norge

Du møter blant annet disse