NHOs anskaffelseskonferanse 2024

30. mai 2024, kl. 09.00–16.00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo 2500,- for medlemmer i NHO 3500,- for øvrige deltakere

30. mai ønsker vi deg velkommen til NHOs anskaffelseskonferanse. Få rykende fersk informasjon om forslag til ny anskaffelseslov i Norge, herunder håndhevelse, innsyn, infiltrasjon og korrupsjon, Grønn omstilling, SMB og hva kunstig intelligens kan gjøre i offentlige anskaffelser. 


Offentlige anskaffelser for fremtiden
 
Program for dagen
 
Croissanter og kaffe serveres fra kl 09:00
 
10:00 – 10:05

Velkommen ved konferansier Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO 

Åpning og innlegg 
 
10:05 – 10:15 

Anniken Hauglie,  Viseadmin. dir, NHO (10 min)

10:15 - 10:30  

Jan Christian Vestre, Næringsminister, NFD (15 min)
 

Offentlige anskaffelser for fremtiden
 
10:30 – 11:00
Ny Anskaffelseslov for fremtiden
Halvard Haukeland Fredriksen, professor og leder for Anskaffelsesutvalget (45)
 
11:00 – 11:15

Uten virkning sanksjonen – glemte vi det viktigste?  Hva betyr «uten virkning» for oppdragsgivere og leverandører i praksis? Svein Terje Tveit, advokat og partner, Arntzen de Besche

11:15 – 11:30 

Hvordan redusere risikoen for klager?
Beatrice Dankertsen Hennyng, advokat, KS

11:30 – 11:40

Kommentarer til forslaget – Espen Bakken, advokat og partner, Simonsen Vogt Wiig
 
11:40 – 11:50

Spørsmål fra salen
 
11:50 – 12:30

Lunsj  

 
Trussel, korrupsjon og infiltrasjon
 
12.30 - 12:45

Økokrimsjef Pål Kulo Lønseth (15 min)
 
12:45 - 13.00

Varslingsklokkene ringer for offentlig korrupsjon i Sverige
Ellen Hausel Heldahl, juridisk ekspert i SN og forfatter (15 min) 
 
13.00 - 13:10

Oslo kommune tar nye grep i kampen mot korrupsjon
Espen D. Nicolaysen, Seksjonsleder samfunnsansvar, Oslo Kommune (10 min)
 
13:10 – 13:40

Grønne anskaffelser hva har skjedd siden 1. januar
 
Tobias Løkken Amundsen, rådgiver/jurist, DFØ 
Silje Buxrud, jurist, Statens Vegvesen 
Øystein Sætrang, Innkjøpsleder, Hedmark kommune
Sigmund Aandstad, adm dir Pipelife
 
13:40 – 14:20
Økt beredskap i utfordrende tider
 
Anskaffelser til Forsvaret og bedriftenes rolle for militær beredskap

Frode Bjerkås, seniorrådgiver FLO Stab og Bjørn-Andre Jorang, avdelingssjef, juridisk avdeling FLO Strategiske anskaffelser  
Matsikkerhet som beredskap
Elisabeth Morthen, Admin.dir, Gartnerhallen
Maritim beredskap
Sidsel Sæterøy, CEO, Norseye AS   
 
14:20 – 14:45
Pause og servering av mocktail
 
14:45 – 15:05

Innsyn – dagens utfordringer og morgendagens muligheter
Johanne Førde, senioradvokat, Schjødt
  
15:05 – 15:30 

Bruk av KI i offentlige anskaffelser
 
Kompetanse for effektiv bruk av KI
Eirik Andreassen, leder teknologi og nettverk, Digital Norway
 
Praktisk bruk av kunstig intelligens i kontraktsoppfølging
Kjetil Istad, daglig leder, Sourcemagnet
 
TWIST
 
15:30 – 15:45

Dialog - en forutsetning for innovasjon og nyskaping
Sigurd Glomstad, Innovasjonspådriver Nord-Norge, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)
 
15:45 – 16:00

Datadrevne offentlige anskaffelser
Marius Langseth, høyskolelektor, Høyskolen i Kristiania
 
Avslutning og mingling 
 
Vi håper du har anledning til å delta.
Velkommen!