Tilstrekkelig ladeinfrastruktur – dette klarer vi vel?

8. jun 2022, kl. 09.00–11.30

Energi Norge inviterer til et webinar som er svært aktuelt for de som interesserer seg for grønn landtransport. Elektrifisering av landtransport krever massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette fordrer både samarbeid og samordning mellom alle involverte aktører. Klarer vi målene innen 2030?

Målene i Nasjonal Transportplan tilsier at vi i 2030 vil ha om lag 2 millioner elektriske person- og varebiler og rundt 35000 elektriske busser og lastebiler på veiene. Realisering av målene forutsetter en kraftig økning i ladeinfrastrukturen.   

I kunnskapsgrunnlaget fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet fra 1. mars pekes det på flere barrierer for rask utbygging, slik som mangel på nettkapasitet og areal, lang saksbehandlingstid og manglende samordning mellom aktører. Disse barrierene må brytes ned for å komme i mål. 

På webinaret vil du høre om: 
  • Hvilke barrierer for elektrifisering finnes, og hva er Statens vegvesens rolle? 
  • Hvilke tanker og erfaringer har Circle K rundt etablering og ombygging av stasjoner for lading og hva tenker de fremover? 
  • Oslo kommune har ambisiøse planer for utslippskutt. Hvordan jobber kommunen med nettselskap og andre aktører for realisering av planene? 
  • Nettselskapene er essensiell tilrettelegger for ladeinfrastruktur. Hvilke erfaringer har Elvia og hvordan samarbeider de med Klimaetaten og andre aktører. 
  • RME har en viktig rolle som regulator av nett og marked. Hvordan kan de bidra til en mer effektiv prosess? 
  • Lading må bli mer forbrukervennlig. Svarer Greenstation ut alle utfordringene for forbruker?  

 

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside