Anna Pedersen Hagen

Økonomistudent

Virksomhetsstyring