Kompetanse og utdanning

Våre medlemsbedrifter trenger ansatte som gjør en god jobb. Grunnlaget for det får vi gjennom utdanning både på skolen og i bedrift. Derfor engasjerer vi oss i utviklingen av alle nivåer innen læring fra skole til fagbrev og universitet.

NHOs kompetansebarometer

6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Det viser NHOs Kompetansebarometer for 2023.

Nyheter