Skatter og avgifter

Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskaping. Systemet må være tilpasset den internasjonale utviklingen. Over tid tåler ikke norske bedrifter høyere skatter og avgifter enn bedrifter i våre naboland.

Høringsinnspill

  1. El-avgift ved utvinning av kryptovaluta

    NHO mener at en avgrensning i den reduserte satsen for datasentre er uheldig, men at en direkte fritaksordning vil være den minst problematiske løsningen.

  2. Høring - kildeskatt på renter og royalty mv

    NHO mener det ikke er behov for å innføre kildeskatt på renter og royalty, heller ikke på leie av fysiske eiendeler.

  3. Kjøps- og salgsmeldinger

    NHO mener at omfanget av rapporteringsplikten, med de kostnadene den innebærer for aktørene, må vurderes opp mot fordelene som oppnås ved tiltaket.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt