Skatter og avgifter

Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskaping. Systemet må være tilpasset den internasjonale utviklingen. Over tid tåler ikke norske bedrifter høyere skatter og avgifter enn bedrifter i våre naboland.

Nyheter

Høringsinnspill

  1. Kjøps- og salgsmeldinger

    NHO mener at omfanget av rapporteringsplikten, med de kostnadene den innebærer for aktørene, må vurderes opp mot fordelene som oppnås ved tiltaket.

  2. NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

    NHOs har avgitt høringssvar om NOU 2019: 15, om Taushetsplikt for skatterådgivere og opplysningsplikt for såkalte skattearrangementer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt