Tall og analyse

Her finner du inngang til analyser basert på våre medlemsundersøkelser, prognoser for norsk økonomi og NHOs kommune-NM.

Samfunnsøkonomi

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

Nøkkeltall for norsk næringsliv

Koronapandemien har rammet verdensøkonomien brått og hardt. Krisen har truffet hele det norske næringslivet - noen bransjer hardere enn andre. Vi følger konsekvensene for bedriftene tett og presenterer her ferske funn fra våre medlemsundersøkelser samt våre prognoser for norsk økonomi.

Tall og fakta om internasjonal handel og samarbeid

Hvem er våre viktigste handelspartnere? Hva eksporterer og importerer vi, og hva betyr det for Norge? Hvor mange norske bedrifter opererer i utlandet? På denne siden finner du svar på dette – og mye mer.

NHOs kommune-NM

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.