NHO

Innhold

Analyse

Her finner du inngang til analyser basert på våre medlemsundersøkelser, prognoser for norsk økonomi og NHOs kommune-NM.

Koronapandemien har rammet verdensøkonomien brått og hardt. Krisen har truffet hele det norske næringslivet - noen bransjer hardere enn andre. Vi følger konsekvensene for bedriftene tett og presenterer her ferske funn fra våre medlemsundersøkelser samt våre prognoser for norsk økonomi.

Hvem er våre viktigste handelspartnere? Hva eksporterer og importerer vi, og hva betyr det for Norge? Hvor mange norske bedrifter opererer i utlandet? På denne siden finner du svar på dette – og mye mer.

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Her finner du NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.