Profilbilder av Øystein Dørum. Foto: Moment Studio

Samfunnsøkonomisk analyse

Analyser basert på våre medlemsundersøkelser, prognoser for norsk økonomi og NHOs kommune-NM.

Øystein Dørum, NHOs sjeføkonom.

Økonomisk overblikk

NHOs kvartalsrapporter med prognoser for den økonomiske utviklingen.

NHOs Ukeblikk

NHOs ukesrapport med nøkkeltall og aktuelle samfunnsøkonomiske analyser.

Nøkkeltall for norsk næringsliv

NHO følger det norske næringslivet i skiftende markedssituasjoner der utviklingen varierer mellom bransjene eller geografisk. Vi presenterer her ferske funn fra våre medlemsundersøkelser samt våre prognoser for norsk økonomi.

Internasjonal handel og samarbeid

Hvem er våre viktigste handelspartnere? Hva eksporterer og importerer vi, og hva betyr det for Norge? Hvor mange norske bedrifter opererer i utlandet? På denne siden finner du svar på dette – og mye mer.

NHOs kommune-NM

Vi rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Skatter og avgifter

Norske bedrifter behøver et forutsigbart skattesystem som gir balanse mellom offentlig produserte velferdstjenester og næringslivets verdiskaping. Se NHOs posisjoner for selskapsskatt, fomuesskatt, maskinskatt, merverdiavgift med mer.