EØS og internasjonal handel

EØS-avtalen er gull verdt for Norske Skog Skogn

Norske Skog Skogn selger papir til de fleste landene i Europa. Daglig leder Bjørn Einar Ugedal er tydelig på at EØS-avtalen er avgjørende for deres bedrift, både nå og i fremtiden.

NHO Brussel

NHO er i Brussel for å påvirke beslutninger som tas i EUs institusjoner.

Foto: iStock.

Horisont Europa

Få hjelp til hvordan dra av nytte av EUs program for støtte til forskning og innovasjon.

Nyheter

  1. EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi

    I en sirkulær økonomi brukes materialer og produkter flere ganger. EU har fremmet en rekke forslag som skal sikre dette, og i denne artikkelen presenterer vi hva de går ut på, og hvor i prosess de er. Det er ventet at store deler av planen vil være relevant for norske bedrifter.