NHO

Innhold

Ledige stillinger

Har du lyst å jobbe i NHO? Her finner du en oversikt over ledige stillinger.

Ledige stillinger

  1. Organisasjon

    Norske Trevarer - leder fag- og teknologiutvikling

    Hovedformålet med denne stillingen er å være en faglig ressurs og rådgivende ekspert overfor medlemsbedriftene og deres medlemmer, samt ivareta den faglige delen i Norske Trevarer og bransjens faglige interesser overfor myndighetene. Stillingen innebærer å sikre at bransjen og dens medlemmer er i stand til å håndtere den teknologiske utviklingen som skjer i markedet.

  2. Organisasjon

    NHO Luftfart - forhandlingsleder

    Vi søker fortrinnsvis etter en jurist/advokat med interesse for kollektiv arbeidsrett og forhandlinger som metode for å løse både retts- og interessetvister.