NHO Brussel

Confederation of Norwegian Enterprise

Aktuelt

  1. EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi

    I en sirkulær økonomi brukes materialer og produkter flere ganger. EU har fremmet en rekke forslag som skal sikre dette, og i denne artikkelen presenterer vi hva de går ut på, og hvor i prosess de er. Det er ventet at store deler av planen vil være relevant for norske bedrifter.

  2. Forslag om forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid

    Europakommisjonen har lagt frem et forslag til regulering som innfører et forbud mot omsetning av varer produsert ved tvangsarbeid. Forslaget er vedtatt av Parlamentet og mangler kun godkjenning i Rådet. I denne saken kan du lese om hva forslaget innebærer.