NHO Brussel

Confederation of Norwegian Enterprise

Aktuelt

  1. EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi

    I en sirkulær økonomi brukes materialer og produkter flere ganger. EU har fremmet en rekke forslag som skal sikre dette, og i denne artikkelen presenterer vi hva de går ut på, og hvor i prosess de er. Det er ventet at store deler av planen vil være relevant for norske bedrifter.