Lønnsoppgjøret 2022

Lønnsoppgjøret i 2022 er et hovedoppgjør. I et hovedoppgjør forhandles hele tariffavtalen. Hovedoppgjøret kan derfor i tillegg til lønnsregulering omfatte andre arbeidsforhold som ferie, pensjon med mer.

Resultatet av forhandlingene i frontfaget

Fredag 1. april ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om en ramme på 3,7 prosent i for tariffoppgjøret for 2022. Dette danner grunnlaget for de andre oppgjørene i norsk arbeidsliv.

Rammen består av:

  • Sentrale tillegg (generelt tillegg på kr. 4,-, 2,- ekstra til TEKO og heving av overenskomstens satser er beregnet til 1,3 prosentpoeng som bidrag til årslønnsveksten for industriarbeidere.)
  • Overheng på 0,9 prosentpoeng.
  • Anslag på samlet lønnsvekst fra såkalt glidning anslås til 1,5 prosentpoeng. Det er dette punktet det gjennomføres lokale forhandlinger på.

Det generelle lønnstillegget på kr 4,- gjelder fra 1. april 2022. Etterbetaling skjer derfor fra 1. april, forutsatt at medarbeideren fortsatt er ansatt på vedtakelsestidspunktet 6. mai 2022. Medarbeidere som har sluttet før 6. mai får ikke etterbetalt fra 1. april.

Se webinar om lokale forhandlinger med Jon Claudi og Mona Haug Melhus

Se intervju med Stein Lier-Hansen om lønnsoppgjøret 2022

Stein Lier-Hansen, leder for Norsk Industri, forklarer rammen på 3,7 prosent og hvordan dette påvirker lokale lønnsforhandlinger.

Aktuelle saker om lønnsoppgjøret

Landsforeningenes sider om lønnsoppgjør og tariffavtaler
Nyttig innnhold på Arbinn.no
Opptak av NHOs webinar om resultatet av lønnsoppgjøret

Du møter:

  • Nina Melsom, direktør arbeidsliv og tariff, NHO
  • Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO
  • Carla A.M. Botten-Verboven, direktør, Norsk Industri

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt