Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør, og alle tariffavtaler er oppe til forhandling.

Aktuelle saker om lønnsoppgjøret

Se webinar om lønnsoppgjøret

Gangen i et lønnsoppgjør

Les mer på Arbinn

Streik og konflikt

Les mer på Arbinn

Søknad om dispensasjon fra streik

Gå til skjema

Permittering grunnet streik

Les mer på Arbinn