Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør, og alle tariffavtaler er oppe til forhandling.

Aktuelle saker om lønnsoppgjøret

  1. Årets lønnsoppgjør blir forbundsvist

    Under LOs representantskap tirsdag 20. februar ble det klart at årets lønnsoppgjør blir forbundsvist. Det betyr at hver enkelt landsforening forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden. NHO merker seg dette og LOs krav i årets oppgjør.

  2. Lønnsoppgjøret 2024: Hva skjer i årets oppgjør?

    Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det betyr at partene i arbeidslivet kan forhandle om alt innholdet i tariffavtalene, ikke bare lønn. Her får du en innføring i hva som skjer i starten av årets oppgjør.

NHOs arbeidsgiverportal

I NHOs arbeidsgiverportal Arbinn, finner du viktig informasjon om lønnsoppgjøret. 

Landsforeningenes sider om lønnsoppgjør og tariffavtaler
  1. Hovedavtalen mellom NHO og LO 2022-2025

    Her kan du laste ned Hovedavtalen mellom NHO og LO med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer.