NHO

Innhold

Artikler

Vis filtrering

441 resultater

Type artikkel
Velg område
441 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, NHO Arktis

  Forskjellsbehandler i skjenkebevillings - saker

  Tromsø kommune følger ikke eget regelverk i praksis. NHO ber Tromsø kommune gjennomgå regelverket for skjenkebevilgning.

 2. Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

  NHO ser inn i fremtiden: Hva venter oss om 30 år?

  Næringslivets perspektivmelding: Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene frem mot 2050, og hvordan vil vi preges av verden rundt oss? «Verden og oss» er en rapport som forsøker å gi noen svar på hva vi kan vente oss i fremtiden, sett med øynene til norske bedrifter.

 3. Nyhet, NHO Østfold

  Vi må se lengre enn Halden når vi snakker dobbeltspor

  Regiondirektør Gulbrandsen er på plass i Arendal for å drøfte og fronte viktige saker for bedriftene i Østfold. I går holdt han et innlegg om hvorfor næringslivets behov må prioriteres i enda større grad under utforming og gjennomføring av samferdselspolitikken.

 4. Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

  Direkte: Følg lansering av næringslivets perspektivmelding her

  Onsdag lanserer NHO rapporten «Verden og oss», som forsøker å gi noen svar på hva vi kan vente oss i fremtiden, sett med øynene til norske bedrifter. Følg lanseringen fra Arendalsuka her, på direktesending fra kl. 11.

 5. Fremtidens næringsliv

  Denne rapporten har forsøkt å skildre et mulig fremtidsbilde for norsk økonomi og samfunnsliv, basert på vår vurdering av noen sentrale drivkrefter.

 6. Fremtidens offentlig sektor

  Sammenliknet med mange andre land har Norge en svært stor offentlig sektor. Med utgiftene til oljevirksomheten holdt utenom, utgjør offentlige utgifter nesten 60 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien.

 7. Fremtidens arbeidsliv

  Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs.

 8. Mobilitet

  En velfungerende økonomi er avhengig av god mobilitet. Folk må på jobb, og varer må til markedet, så raskt og effektivt som mulig.

 9. Energi og klima

  Energitilgang er en forutsetning for vekst og velstand i hele verden og er nøkkelen til industriell og økonomisk utvikling. Jobbskaping, matproduksjon og velferdsutvikling er alle avhengige av tilgangen på energi.

 10. Våre naturressurser

  Et lands produksjons-, inntekts- og velferdsmuligheter avgjøres av de ressurser landet rår over, enten det er på eget territorium eller som eiendeler utenlands.