Hva er galt med formuesskatten?

Klikk deg inn under å se hvor mye av næringslivet som eies lokalt i din kommune.

NHO mener at norsk eierbeskatning må reduseres.

- Vi tror det har noe å si at formueskatten på arbeidende kapital rammer norske eiere og bedrifter.

- Vi tror det har noe å si at du skatter like mye uavhengig av hvor mye bedriften tjener.

- Vi tror gode eiere ikke vokser på trær, og at det har noe å si hvor en bedriftseier bor. 

Klikk i kartet under for å se hvor mye av næringslivet som eies lokalt i din kommune

Norsk eierbeskatning må reduseres - og på sikt fjernes helt

Aktuelt om privat eierskap

  1. NHO: Partiene må gi skatteavklaring

    NHOs har en klar oppfordring til de politiske partiene som lager nye program for neste stortingsperiode: Avklar hva dere skal gjøre med den altfor høye eierbeskatningen. Vil dere fjerne skatten på næringsrelatert kapital?

I 2021 stod norske private eiere bak 35 prosent av verdiskapingen og 58 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv.

Ta gjerne kontakt