Hva er galt med formuesskatten?

Klikk deg inn under å se hvor mye av næringslivet som eies lokalt i din kommune.

Signer opprop mot formuesskatt på arbeidende kapital

Vi som signerer dette oppropet, er ledere og eiere i norske bedrifter og organisasjoner. Vi er bekymret for Norges fremtid som investeringsland, og for at vår rådende skattepolitikk, med formuesskatten på arbeidende kapital i spissen, på sikt vil svekke norsk næringsliv.

 

Eierkonferansen 11. september 2024 - et år igjen til valget

Privat eierskap er en bærebjelke for verdiskaping, teknologiutvikling, eksport, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn over hele landet.

NHO inviterer politikere, eiere, bedrifter, ansatte i medlemsbedrifter og representanter fra fagbevegelsen og organisasjoner til dialog om hvordan vi kan sikre det private eierskapet i Norge. 

Meld deg på

Klikk i kartet under for å se hvor mye av næringslivet som eies lokalt i din kommune

Norsk eierbeskatning må reduseres - og på sikt fjernes helt

Aktuelt om privat eierskap

  1. NHO: Partiene må gi skatteavklaring

    NHOs har en klar oppfordring til de politiske partiene som lager nye program for neste stortingsperiode: Avklar hva dere skal gjøre med den altfor høye eierbeskatningen. Vil dere fjerne skatten på næringsrelatert kapital?

I 2021 stod norske private eiere bak 35 prosent av verdiskapingen og 58 prosent av sysselsettingen i privat næringsliv.

Ta gjerne kontakt

  • Johannes Gulbrandsen
  • Kommunikasjonsrådgiver